• les, -a m. větší plocha souvisle porostlá neovocnými stromy jehličnatými n. listnatými; bot. rostlinné společenstvo o několika porostových patrech, tvořené hlavně dřevinami. Na obzoru se černaly lesy. Maj. Narostla mi pšenice jako les vysoká. Hol. Rozkřikl se na ni [domovnici] jako na lesy silně. Vrba. Malý klučina roste jako dříví v lese rychle. Just. Děti má jako z lesů nevychované. Rais. „Vyrostl jako v lese,“ říkají o člověku, který neměl vychování. Herb. Potom to [děti] roste jako dříví v lese nevychovaně. Rais. Na vás, ženské, jak to vdávadlo sedne, jste jako z divokých lesů divoké, pojevené. Rais. Takový je ten strýc Dlabola drsňák neotesaný, promluvit neumí, nerozumí ničemu, ani za lesem snad nebyl vůbec nikde. Rais. Šel jsem na mistra, jak se říká, od lesa zchytra. Ros. Jaká půjčka, taková oplátka — jaký hlas do lesa, takový z lesa. Něm. Proč bych tedy lhal? Nalhou toho básníkové, k čemu tedy dříví nosit do lesa dělati něco zbytečného. Rub. Hledáme dříví v lese hledáme a nevidíme, co je zřejmé. Kun. Věci důležité a méně důležité stojí tu [v literárních seznamech] podle sebe, a člověk, mluvě německým pořekadlem, nevidí tu les pro samé stromy. Obzor. D věc mající vzhled lesa, zvl. složená z velikého množství jednotlivých částí. Kde přestávají „lesy“ chmelničné, začíná půda černá jako noc chmelnice. Třeb. Zůstala všude jednolitá temná zeleň „vinného lesa“ bez odstínů vinic. Jir. Měl černé svítivé oči pod lesem mocného obočí. Rais. Les kopí se zdvihl. Jir. Stožárů pyšných kolem celý les. Ner. Les továrních komínů. Přít.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 637 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 637