• letěti ned. (3. pl. letí, fut. poletím) pohybovati se ve vzduchu vlastní silou, na př. křídly. To jsou divoké husy, těch neletí nikdy mnoho. Něm. Z rákosí ptactvo vyděšeně letí. Vrch. Černí ptáci letěli dále ke vsi. Třeb. Holubi letěli do polí. V. Mrš. Já k motýlu dím, který letí travou: Mé srdce lehčí je než tvoje křídlo. Vrch. Letoun letí pod československou vlajkou. Letectví. Přen. Kdekoli dlí — mé srdce k němu letí. Krás. Jeho myšlenky letěly jako blesky v ústrety lepší budoucnosti. Pfleg. Hlavou Maškovou letěla myšlenka za myšlenkou. Vrba. Jaká radost by jím byla prochvěla, kdyby uhodl, co teď právě letí hlavou této paní. Herrm. „Čertovská zima — zrovna drtí —“ letělo Kaboučinovou hlavou. Rais. D vykonávati ve vzduchu rychlý, prudký pohyb sdělený, vznášeti se. Přes měsíc letí mračno. Jir. Větrem se [papír] zvedl a letěl dolů po ulici. Merh. Z dálky výbuch, jak prachárna když letí do povětří. Vrch. Ze šampaňského letí zátka. Vrch. Pouze kámen letěl kolem mé hlavy. Dyk. Již letěla kniha do kouta. Jir. Letí hvězda s nebes výše. Něm. D Lid. padati. Děti uhnuly — opravdu už máj letěla na ně. A. Mrš. Pastouška juž jim také jen jen letí je na spadnutí. Kosm. Čeho se dotkne, všecko mu z ruky letí. Čel. D Expr. rychle, prudce se pohybovati vůbec, rychle jíti, běžeti, utíkati, jeti. Jozko, neleť — neleť — že se převalíš! Rais. Podíval se na hodinky, vyskočil jako kůzle: „Já už musím letět!“ Poláč. Viděla jsem často srnku či zajíce, jak letěl, až se od něho prášilo. Brodský. Hudba spustila kvapík, a student Janatka s Mílinkou již letěli. Rais. Co tak letíte [s prací]? Co ste na robotě lebo kopete na akord? Dyť vám nemožu stačit pospícháte. Herb. Ryšavá veveřice skočila na kmen jedle, letěla po něm vzhůru. Jir. Chumelicí sněhovou ozývá se šelest prudce letících saní. Krás. Bílá, rozzuřená bystřice jak lesklá zmije dolem letěla. Zey. Přistihl své oči, jak letěly k hodinám Lum. Klika cvakla — dveře letí. Erb. Tak to nemůže a nemůže zůstat a hned zítra to letí na hejtmanství. A. Mrš. D (o čase) rychle míjeti. Někdy je nám dlouhý den, někdy letí hodiny. Klášt. Bavili se tak, že ani nepozorovali, jak čas letí. Mach. D (o řeči, zprávě a p.) rychle se šířiti. Za vířením vojenských bubnů letěla krajem zvěst. Třeb. Kde se [vojsko] vzalo, žádný nevěděl, letělo však zástupy, tohle že jest jenom začátek. Jir. Dnes jedna píseň světem letí. Hál. Dech pravé hluboké poesie letěl divadlem. Vrch. Cosi jako bouř zachvátilo duši její a kletba letěla jí z úst. Zey. Byl patrně velmi populární soudě dle četných „Na zdar, Láďo“ za ním letících. Čap. Ch. D Expr. o rychlém dění vůbec. Naše maminka myslí, že těmhle mozkům bude se moci poroučet. A tam zatím hrrr, hrrrr, všechno jenom letí. Mah. Obyvatelstvo nemůže spotřebovat vypěstované obilí, rostou sklady, ceny letí dolů. Přít. Dostaví se konjunktura a poletí [papíry] zase nahoru. Vrba. D Expr. býti drsným způsobem donucen opustiti nějaké místo. Starší jenerálové letěli do pense. Mach. Kdo se z ostrostřelců k nim [Sokolům] dá — poletí z chóru. Štech. Človíčku, vy víte dobře, že máte na kahánku, že by stačilo rýpnout do vašeho pořádku — a poletíte! Vrba. Kdybyste neměl o náš úřad takové zásluhy, letěl byste ra minutu. Vach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1218 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1218