• let, -u m. pohyb ve vzduchu vlastní silou, na př. křídly. Těžkým letem ulétala vrána. Jir. Večerním šerem nad jezerem neslyšným letem sova přeletla. Vrba. Svatojanské mušky křidélka svá rozpínaly k letu. Vrch. Modří motýlci honí se trhavým letem od květu ke květu. Mach. Let. let vzestupný, sestupný, vodorovný; let na zádech při němž letec směřuje hlavou dolů; let hadovitý při němž letoun zachovávaje stejnou výšku mění ustavičně směr; let v kličkách při kterém letoun mění neustále výšku i směr; let klouzavý při kterém letec vypne motor a snáší se setrvačností, jen drakovitým působením křídel pomalu k zemi; let střemhlav při kterém letec letí prudce k zemi ve směru téměř svislém; let dálkový, let výškový. D jiný pohyb ve vzduchu. Tak prudce vyhodil [pometlo]‚ že v letu až zafičelo. Něm. Cimbura vyhodil ji [tanečnici] do výše — [a] v letu jako ptáčka zachytil naškrobenou dívenku. Baar. V letu přikrčil nohy, i klesl do řeky až po prsa. Herrm. Voj. dráha letu střely pohybu od okamžiku výstřelu až k okamžiku nárazu. D rychlý pohyb vůbec. Rychlíku horečný ustal náhle let. Sova. Vzpomínám si na let vody smělý. Klášt. Let změnil se ve volný tanec. Rais. D spěch, chvat. Dívka pracovala, jako když ji honí; sotvaže s jedním byla hotova, už ptala se po novém. Bylo patrno, že v tom letu chce zapomenouti na myšlenky, jež ji tížily. Rais. List jeho byl v jediném letu napsán, šuměl radostí. Svob. Marná snaha, času letu bránit. Heyd. Těchto květů tísně se netknul času let ni špíny rmut. Vrch. Lid. Teď budete v cuku letu spát, protože je noc ihned. Pujmanová. D rychlé šíření, rozšiřování se, rozmáhání se. Od míst, kde zlatí slunce hvozdy tmavy, se požár vírem v divoký dal let. Vrch. Ukázalo se za nějaký čas, že pověst letem vzrostla. Jir. Tak prudký a vítězný let milované ideje, že se lidé vzpamatovali teprv, když lodě stahovaly svoje plachty v přístavu. V. Mrš. D Bás. o vzletu, kypění, silném rozvinutí duševní schopnosti. Můj duch se rozpial plným letem. Hál. Jich [apoštolů] čelo plno vznešených je dum, let myšlének je vznáší k nebesům. X. Dvoř. Její [chůvina] pohádková fantasie předčila letem svým chod událostí. Podl. [Sládkova sbírka] obsahující vedle svěžích písní lehkého letu a vedle vybroušených sonettů také mnoho meditační lyriky intimní. Arne N.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 689 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 689