• let, -u m. pohyb ve vzduchu vlastní silou, na př. křídly. Těžkým letem ulétala vrána. Jir. Večerním šerem nad jezerem neslyšným letem sova přeletla. Vrba. Svatojanské mušky křidélka svá rozpínaly k letu. Vrch. Modří motýlci honí se trhavým letem od květu ke květu. Mach. Let. let vzestupný, sestupný, vodorovný; let na zádech při němž letec směřuje hlavou dolů; let hadovitý při němž letoun zachovávaje stejnou výšku mění ustavičně směr; let v kličkách při kterém letoun mění neustále výšku i směr; let klouzavý při kterém letec vypne motor a snáší se setrvačností, jen drakovitým působením křídel pomalu k zemi; let střemhlav při kterém letec letí prudce k zemi ve směru téměř svislém; let dálkový, let výškový. D jiný pohyb ve vzduchu. Tak prudce vyhodil [pometlo]‚ že v letu až zafičelo. Něm. Cimbura vyhodil ji [tanečnici] do výše — [a] v letu jako ptáčka zachytil naškrobenou dívenku. Baar. V letu přikrčil nohy, i klesl do řeky až po prsa. Herrm. Voj. dráha letu střely pohybu od okamžiku výstřelu až k okamžiku nárazu. D rychlý pohyb vůbec. Rychlíku horečný ustal náhle let. Sova. Vzpomínám si na let vody smělý. Klášt. Let změnil se ve volný tanec. Rais. D spěch, chvat. Dívka pracovala, jako když ji honí; sotvaže s jedním byla hotova, už ptala se po novém. Bylo patrno, že v tom letu chce zapomenouti na myšlenky, jež ji tížily. Rais. List jeho byl v jediném letu napsán, šuměl radostí. Svob. Marná snaha, času letu bránit. Heyd. Těchto květů tísně se netknul času let ni špíny rmut. Vrch. Lid. Teď budete v cuku letu spát, protože je noc ihned. Pujmanová. D rychlé šíření, rozšiřování se, rozmáhání se. Od míst, kde zlatí slunce hvozdy tmavy, se požár vírem v divoký dal let. Vrch. Ukázalo se za nějaký čas, že pověst letem vzrostla. Jir. Tak prudký a vítězný let milované ideje, že se lidé vzpamatovali teprv, když lodě stahovaly svoje plachty v přístavu. V. Mrš. D Bás. o vzletu, kypění, silném rozvinutí duševní schopnosti. Můj duch se rozpial plným letem. Hál. Jich [apoštolů] čelo plno vznešených je dum, let myšlének je vznáší k nebesům. X. Dvoř. Její [chůvina] pohádková fantasie předčila letem svým chod událostí. Podl. [Sládkova sbírka] obsahující vedle svěžích písní lehkého letu a vedle vybroušených sonettů také mnoho meditační lyriky intimní. Arne N.