• linie (vysl. -nyje) -e f. čára. Linii měříme jinou linií, plochu jinou plochou. Staš. Udělal si [písař] linie, vzal do ruky péro a čekal, co mu začnou předříkávat. Prav. Jsou mé věštby neomylné, když linie v dlani s tahy v obličeji srovnávám. Zbrasl. Sport. startovní čára, od níž se vybíhá. D co se jeví oku jako čára, věc táhnoucí se do délky jako čára. Nikde [na stavbě] nebylo jediné rovné, přímé linie, samá girlanda. Zey. Nad Silůvkou po hřebenech kopců plazí se dlouhá linie brněnské silnice. A. Mrš. Tlum čápů táhnul v dlouhých liniích. Vrch. Nikdo nebije holí do břicha, jestliže voják trochu je povystrčí z linie řady. Jir. Geol. tektonická linie zlom. D rys, zvl. obličeje. Podivuhodná harmonie linií v jejím obličeji. Šmil. To je hlavička, co? To jsou linie, to je kontura! Herrm. Jeho rty neměly již té pevné linie jako dříve. Mah. D okraj, obrys, kontura něčeho. Řásnatý šat těch hezkých sklouzaček [na ledě] tvoří v letu svém velmi zábavné linie. Ner. Hmoždil se [malíř] s obrazem, snaže se zachytit vlavé linie pentlí, poletujících s čepců bretoňských chův. Maj. Ručka [dámy] se na nich [vlasech] zabělá jako liliový květ a celá postava získá na dráždivé linii. Kun. Oko v mlze ještě stíhá tu boků linii [koupající se ženy]. Vrch. D hranice, rozhraní. V Mikulově smluvili příměří — naším hejtmanstvím táhne se demarkační linie pruská. Baar. Mínil, že se časem přestěhujeme za linii za potravní čáru. Mach. Táhne [spisovatel] co nejostřeji linii mezi katolíky a nekatolíky v minulosti i přitomnosti. Naše d. D bitevní čára, bitevní fronta. Maďaři měli podle rozkazu postoupiti do linie, a oni [Čechové] zaujmouti jejich místo. Vrba. Přijel na dovolenou z první linie, kde kolem něho denně lítala smrt. Maj. Voj. taktická forma, v níž stojí nižší jednotky (čety, roty a p.) v pořádku vedle sebe, sled. V námořnictví každá formace rozvinutá k boji. D Zast. řadové vojsko. Tři leta linie s případnou dovolenou, tři leta první reserva, tři leta druhá. Ner. Konec služby u linie! Jaká radost! Jir. Ti, kteří byli odvedeni k linii, [přezdívali] kavek lantverákům. Vrba. D vedení, dráha, linka, spoj, po níž se děje doprava. Na stěně [visí] mapa s lodními a železničními liniemi. K. Čap. Velká dopravní loď americké linie z přístavního města. Čap. Ch. Tu kde se obchodní tyto [evropské] linie křížily, ležela Praha. H. Jireč. Zast. Omnibusy projíždějí Paříž v 31 linii trati. Ner. Linie telegrafní, telefonní vedení. D směr, ráz. Prostředkování mezi Rakouskem a Pruskem neodporovalo hlavní linii politiky anglické. Goll. Rokovalo se [mezi Slovany] o společné linii tisku. Mach. Nebyl [dr. Lueger] mužem přímé linie nejednal přímo, bezelstně. Mach. Velká výpravná linie [v próse Nerudově] jest chvíli od chvíle zborcena causeristickou odbočkou. Arne N. Sebevědomí to [Bojarovo] mělo linii aristokratismu. Sova. Dovedl [dirigent] sborům dáti velké liniie. Smet. D větev rodu. Potomek mladší linie pánů Malovců z Malovic. Hol. Linie moravská [rodu Benešovicův]‚ nazvaná z Doubravic, pochází od Voka, pána z Benešova. Bran. Biol. řada za sebou následujících generací potomků. Linie přímá, poboční. D stará délková míra rovná 1/12 palce. [Míra] dělila se na střevíce, palce a linie. Prav.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 714 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 714