• list, -u m. zelená plochá část rostliny, lupen. Po větru resignovaně sprchávající listy stromů. Kar. Mezi mladým borůvčím vyrůstaly ostré listy konvalinek. R. Svob. Nejeden žlutý list už spadl se stromů na stezky. Jir. Každý antický Amor a Herkules má policejně předepsaný svůj fíkový list. Ner. Svoboda nesmí býti fíkovým listem moci zastřením, zástěrkou. Přít. Bot. základní orgán těla rostlin cevnatých, obyč. rozšířený do plochy (fylom). D listí. Stromy obalily se listem. Něm. Nesly [baby] klestí z panského lesa a list na stelivo a pod dobytek. Herb. Svěžím listem zalesklo se habří. Jir. Ty naše stromy podle cest zřím rád se halit v list a kvést. Klášt. Mysl. krmný list listí stromů n. keřů ke krmení zvěře. Bot. v názvech některých rostlin: kopretina maří list Chrysanthemum balsamita; kozí list zimolez, Lonicera. D díl papíru o dvou stranách tvořící s jinými stejnými listy knihu, sešit a p.; vůbec větší n. menší kus papíru. U některých knih byly na jednotlivých listech celé řádky začerněny. Třeb. Muž začal knihy otvírat a titulní listy ukazovat. Jir. Zabrala se upřímně v obracení listů [v knize]. Ner. Četli [studenti]‚ co psáno na listech na vratech přibitých. Jir. Politická duše středoškoláka je v nejvyšších třídách nepopsaný list nezkušená, neinformovaná. Přít. Ustál. sp. „Ó je, obrátila Marjána vesele list začala o něčem jiném. Hol. Obrátil prostě list. Nemyslil již na Mínu. Hlad. Hráli i nesnadné skladby z listu, přemáhajíce značné technické potíže z not bez přípravy. Schein. Já pro kouř ani karet nevidím, abych si nad každým listem rozsvítil sirku, než vyhodím kartou. V. Mrš. Asi devadesát listů českého umění grafického svědčí, že i v tomto oboru stojí naši mistři na výši doby. Baar. V papírnictví arch papíru. Pošt. list poštovních známek část archu n. arch. D dopis. Tento rozdíl vycítil již Čelakovský v listu ke Kamarýtovi. Vrch. Našla [v modlitbách] zapečetěný list. Zey. Otevřený list veřejně publikovaný. Oči spočinuly na otevřeném listě Riegrově, publikovaném v popředí novin. Dyk. Pastýřský list vydaný biskupem a čtený s kazatelen všem věřícím diecése. D listina úřední, právní povahy. Jen zřídka přišel na faru člověk pro křticí nebo oddací list. Baar. Odkázal [továrník] Kulturnimu spolku asi za 60.000 zlatých podílních listů svých továren. Štech. List domovský, rodný, úmrtní, oddací, imatrikulační a j. List výuční, tovaryšský, živnostenský, kočovnický. Vůdčí list opravňující k řízení motorových vozidel. Pošt. list odběrní jímž se zásilka avisuje; list průkazní průkazka k legitimování odnašeče pošt. zásilky. Žel. nákladní, průvodní, přepravní list. Hist. práv. list dílčí v stč. právu listina, jíž se stvrzovalo přijetí jednoho dílu ze jmění dosud nedílného. Voj. propouštěcí list. List o odchodu z činné služby. Fin. záruční list peněžních ústavů; hypoteční list; kursovní list seznam kursů. D list, také pl. listy časopis, noviny. Existence listu [„Času“] pro nepopulárnost mnohých zásad našich podkopána byla až až na kořen. Herb. Listy filologické. Úředni list republiky Československé. Národní listy, Naše řeč, listy pro vzdělávání a tříbení jazyka českého. D kus nějaké tenké hmoty. Hrana kovového listu ventilatoru vyťala mi z čela kus kůže. Čap. Ch. Dial. Hospodyně přinesla šišky a listy (jinak kuchařkám pod jménem „Boží milosti“ známé). Něm. Tech. ocelový pás n. kotouč opatřený břitem n. zuby. List pilky. List řezacího stroje. List lopaty. List perový součástka listových per. List vrtule lopatka. Voj. list u postrojů pruh kůže, který něco kryje. List u pobočnice. Tkalc. soustava nitěnek navlečená na dvou dřevěných laťkách.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1488 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1488