• loď, -di a -dě (pl. nom. ak. lodi a lodě, dat. lodím, lok. lodích, instr. loďmi) duté, podlouhlé plavidlo k dopravě osob n. nákladu. Vyprávěly [noviny]‚ jak se Bonapart s válečnými loďmi od Túlonu na moře vydal. Jir. Upozornili jsme kapitána hned při nakládání, že loď je nezpůsobilá k dopravě Robotů. K. Čap. Parními loděmi možno cestovati přes Ocean rychleji než jindy přes moře středozemní. Havl. Díval se [muž] na moře, na němž v dáli vidět bylo roztažené plachty lodi. Něm. Bílé lodě k novým dálným světům plynou. Heyd. Loď plachtová, šroubová, veslová. Loď obchodní, válečná, tanková, kabelová. Loď říční, pobřežní, námořní. Přen. Dejž Bůh! aby to konečně nahlídnuli ti, kterým svěřena jest loď státu v nebezpečné plavbě. Havl. Já jsem již vstoupil na loď bouřného života. Pfleg. D hlavní chrámová prostora, shromaždiště pro věřící. Kostel panny Marie Sněžné má nejvyšší loď v celé Praze. Maj. V prostoře chrámové nebylo nadbytek světla. Zvláště postranní lodi za sloupovími halily se ještě v šero. Jir. Monument pod klenbou lodě pne se z mramoru. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 526 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 526