• lov, -u m. honba n. lapání zvěře n. chytání ryb. Vrchnost na lovu byla. Něm. Medvěd není [na Slovensku] vzácným hostem a na diviaky (kance) lov i na jeleny bývá vydatný. Jir. Máš [podle selského řádu] právo společného lovu v obecních vodách, společného honu na všech půdách. Baar. Hovoří živě o lovu lososů. K. Čap. Mysl. způsob honby, při němž zvěř očekáváme n. vyhledáváme. D Expr. chytání, krádež, získávání, shánění čehokoliv. Netopýr na lovu kmitl se kolem. Baar. Pavouk sítě plete na lov much. Heyd. Pamatuji se, že se v městě několik takových lovů tajně provedlo [zatýkání socialistů]. Svob. Zloději, právě protože se jim první lov tak výborně poštěstil, nepochybně co nejdříve zase přijdou. Ritt. Viděla-li jste dívky, kterak vycházejí takořka na lov mužských srdcí? Podl. D úlovek, kořist. Rybáři kapry, štiky, úhoře a jiný výborný lov mu [králi] ani neukážou. Vlč. Dnes čile vetchý Koniáš v dům řeholní se vrací, pod řízou nesa vzácný lov, jejž získal krušnou prací. Čech.