• lup, -u m. násilné odnímání cizích věcí, loupežení. Mnoho hrdin zdaru se dočinilo podvodem, krádežemi, lupem. Lit. l. Nepřítel odvedl ze zboží sedleckého rázem do sta koní a ještě zbylo pro lupy pozdější. Šus. Alpra vyjížděl zhusta na lup do cizí země. Jir. Z lesů rozletují se dravci na lup do dolin. Herb. D uloupená n. i ukradená věc, věc, která má být uloupena. Odklidil [zločinec] všechny stopy, lup ukryl. Vach. Uznal, že dopustil se ufouknutím šunek ohavného činu, a přináší svůj lup nazpět panu obročnímu. Šmil. „Tu je orel, tu!“ volali chlapci, dívajíce se na krásného ptáka, jak se vrhá na lup. Něm.
  • lup, lupt, -u m. (obyč. pl. lupy, lupty) v malých šupinkách se odlupující svrchní vrstva pokožky, zvl. ve vlasech. Praktikant Krejsa, s věčně zapeřeným kabátem a posypaným lupy. Šlej. Kůže zbledne, má v sobě bílé lupy a červené stroupky. Peč. Tvoření luptů a lysivosti lze zabrániti vhodným léčením. MSN.
  • lup citosl. vyjadřující zvuk podobný zvuku slova „lup“ (zvl. při tupém úderu, nárazu), prask. Nastříhá mu jich, co se do něho vejde. A lup a lup! Hol. Lup! a již mu vězel šindelák z mého plosróru v kabátě uprostřed zad. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 247 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 247