• měkký adj. (komp. měkčí) hmotnému tlaku snadno povolující, ustupující, hmotnému tlaku málo odolávající (op. tvrdý). Sedátko bylo mechem postláno, že bylo jako peřina — tak měkké. Hál. Styděl se téměř, že má spáti v měkkých peřinách. Herrm. Podlaha je pokryta měkkými koberci. Ner. Přineste mi tu roštěnku. Ale měkká ať jest. Šim. Snědla ještě dvě vajíčka na měkko. Šim. Hlavu pokrývají [chodští chlapci] měkkým, černým kloboukem. Jir. Byl oděn měkkým prádlem neškrobeným. Vanč. Hořelyť hranice, mohutná polena tvrdého nebo měkkého dříví. Jir. Nábytek byl sic jen měkký, ale ořechově nabarvený z měkkého dřeva. Rais. Pod nosem pučelo mu první měkké chmýří hebké. Herb. Děvčata předou měkký len hebký. Erb. Míváš někdy tuze měkkou hubu rád vše vyžvaníš. Kosm. Je [služka] oblečena velmi na měkko. Nic nespoutává jejího těla lehce, volně. Neu. Nekoukejte tady na šaty a myslete, že ještě před třemi hodinami běhaly [dívky] doma jen tak na měkko, ve spodničce a v střevících na boso obutých. Šim. Tech. měkká pájka cínová (slitina cínu a olova); pájení na měkko měkkou pájkou. Měkké žíhání oceli dodávající houževnatosti a při tom měkkosti. Stroj. měkké těsnění měkkým materiálem. Zool. želvy měkké Trionychoidae. Bot. ve jménech rostlin, na př. plicník měkký Pulmonaria mollissima, kakost měkký Geronium molle. Lék. měkký vřed pohlavní choroba ulcus molle. Mysl. měkká rána při níž střela zasáhne jen střevo n. žaludek zvěře; odstřeliti na měkko měkkou ranou. Keram. měkký porcelán přechod mezi vysoce pálenou tvrdou pórovinou a tvrdým porcelánem. D vzbuzující na pohled, na poslech a p. dojem jemnosti, mírnosti, něžnosti. K večeru domy, lidé i stromy nabyly zvláštních, měkkých barev, ztrácejících se v šedi na několik kroků tlumených, neostrých. Svob. Hleděla k řece, k temné hradbě jejích stromů a křovin, slitých šerem v měkké obrysy. Jir. V dolinu se kladly měkké stíny jemné. A. Mrš. Lehounce nesl se mu od úst měkký dým. V. Mrš. Všecky pohyby její byly žensky měkké, elegantní. Rais. Její hlas, melodicky měkký, dozníval libozvučný. Šmil. Měkkým krokem přecházel po velurovém koberci tichým. Staš. Z volné, vážné předehry přešel [houslista] v měkké, tichým bolem zvučící adagio mollové. Jir. Úhoz [pianistův byl] měkký jemný. Smet. Vzduch je měkký, svěží. Vrch. To bylo již na jaře, kdy vál měkký vítr polední. Jir. Ten červnový večer byl teplý, měkký vlahý. Mach. Ta měkká zima nestojí za mnoho mírná, bez mrazů. Pfleg. Hud. měkká stupnice moll (op. tvrdá). Fot. měkký negativ bez velkých kontrastů mezi světlými a tmavými místy; měkký papír dávající snímky bez ostrých přechodů mezi tmavými a světlými místy. Gram. měkké souhlásky v české mluvnici společný název souhlásek j, ď, ť, ň, š, ž, č, c, ř. Měkké i název hlásky a písmena i. Měkké jer název hlásky a písmena ь. Měkké skloňování s měkkým zakončením kmene. D podléhající snadno citu, citlivý, soucitný, dobrácký a p. Proti slzám byl jsem měkký, proti vzdoru hrd a tvrd. Heyd. Náš lid je měkký — k nešťastným jeví soucit. Herb. Můj muž má tak měkké srdce, že by nad každým zaplakal. R. Svob. Jaroušek babičku jaksi na měkko a povolno naladil. Šmil. Byla taky na měkko, ještě jí pláč stydl na tvářích. Herrm. Z očí, tváří, úst vyhlédal mu stálý měkký, dobrácký úsměv. Rais. D poddajný, povolný, ústupný, nevytrvalý, neenergický. Proti slzám byl jsem měkký. Heyd. Myslil bych jen na takovou mladou [ženu]‚ která je hodna, poslušna, měkka, která by se člověku zcela ještě přispůsobila. Ner. Shledal jsem tatínka měkčím a ochotnějším. Kos. Vy tu [ve mlýně] sama vládnout nemůžete, jste na to tuze měkká. Svět. Mysl. měkká zvěř kterou složí i slabší rána. Měkký pes který se bojí bití a snadno se vycvičí. D rozmazlující, rozmařilý. Jak měla jej zajímat Eulalie uprostřed toho lichého povídání a měkkého pohodlí. Podl. Vychování měkké dělá děti líné. Čel. Jinoch bez myšlenky trávil čas, svým chtíčům oddán, v měkké rozkoši. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1247 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1247