• měniti ned. (koho, co) dávati někomu n. něčemu jiný vzhled, jiný zevnějšek, jiný tvar, jinou podobu, jiný ráz, jinačiti. To bych jej [cizince] poznal! Ač už tomu dávno a léta mění člověka tuze. Jir. Stvořil [Bůh] bohaté a chudé a nechce, abychom měnili. Svět. Člověk míní, pán Bůh mění. Přísl. Čas letí a vše mění. Vrch. Nebylo mi možno, abych byla toho nejmenšího v Lucinčině osudě měnila. Svět. Měním své názory. Vach. To nic na věci nemění. R. Svob. Čeládce nepřicházel tím vhod, že chtěl ustavičně něco měnit a lepšovat. Svět. Ustavičné měnění a pilování [básní je] přední vlastností básníka toho, který lne především k čistotě dikce a leposti formy. Vrch. Vinu toho [že děti píší nepěkně] nese to neustálé měnění písma. Sotva děti pochopí písmo ležaté, při jde rozkaz psáti stojatým. Kun. Honem měnila obličej, aby vypadala aspoň trochu přátelsky. Rais. Mluvilť o jakés obludě, měnící každým okamžikem svou tvář. Arb. Žofie byla bledá, měnila barvu střídavě bledla a červenala se. Prav. Však také hosté po jednou mění vzhled vypadají jinak. Ner. Poznal na první pohlédnutí Kazimíru, ačkoliv byla zahalena a hlas měnila. Něm. Hejtmané a kněží se zastavili, a již měnil průvod svou podobu. Dlouhá řada řadila se na příč v šik. Jir. A luna, která vyšla toho večera s tragickou tvářností, měnila ji vůčihledě brala na sebe jinou tvářnost. Čap. Ch. Měniti se jeviti změnu svého vzhledu. Vše pomine, jedině Bůh se nemění. Zey. V Čechách se všecko kvapem měnilo. Třeb. Lidé se v tom postrachu [v dobách cholery] měnili. Ti tupěli, ti byli plaší. Jir. Povětrnost se mění. Neč. Bor krystalovaný kyselinami se nemění. V. Šaf. Prohlížela vyšité jméno [na kapesníku]‚ jež neznala, a tvář její měnila se z bleda do červena. Něm. D (koho, co več, zř. nač) dělati z někoho n. něčeho něco jiného. Všemohoucí, svatá, věčná — v bohy láska lidi mění. Staš. Pomalu počal měniti vychování hochův z německého v české. I. Klicp. Zima vodu mění v led. Květy. Sluníčko na skle měnilo ledové květy v nejčistší stříbro. Baar. Měniti se več, zř. nač stávati se někým n. něčím jiným. Z počátku měla radost, jak se měnila v dámu. Jir. O lidstvo! Stověký tvůj o svobodě sen se mění ve skutek. Ner. Rychtářka se měnila v sloup překvapením trnula. Svět. Změnili jsme se v tom ohledu, jako se mění dítě na muže. Ner. Hladké kolejnice zářily modravým třpytem a v dáli měnily se na tenké, napjaté svítící struny vypadaly jako struny. Rais. D (koho, co) nahrazovati někoho n. něco jiným téhož druhu, střídati. Židé měnili často své panovníky, ale nikdy své jarmo. Koll. Bonhomní, čilý Tuzar měnil [u stolu] každou chvíli souseda. Dyk. Neradno měniti lékaře bez důležité příčiny. Čel. Časté měnění ministrů již ve Španělích zevšednělo. Havl. Milují [ženy nespravedlivé] přátele na dálku a v touze, ale mění je, žijí-li jim na blízku, jako rukavice. R. Svob. Stáňa měnila límeček na krku jen tehdy, když matka jí to připomenula. Kun. Tak za den šestkrát mění šat a skvosty. Čech. Muzikanti měnili své partesy. V. Mrš. Patricijové, přecházejíce na druhou stranu, měnili navzájem významné pohledy dorozumívali se očima. Čap. Ch. Štěstí noclehy mění je nestálé. Čel. Poněvadž moře nemá tu [v Benátkách] přílivu a odlivu, nemění se voda a zapáchá strašlivě. Mach. Druzí nájemníci pořáde se mění. Preis. D měniti s kým postupovati si navzájem místo. [Sedlák:] Já bych přece neměnil se žádným hrabětem ani knížetem. Hol. Jsou domovníci, s kterými bych měnil hned. Čech. Možná, že by král nyní se mnou rád měnil. Jir. Měniti s kým nač, co zač dávati někomu něco za něco jiného, prováděti vzájemnou výměnu, vyměňovati si navzájem, směňovati. Abys řekla doma tátovi, že bych s ním na chalupu měnil. Rais. Měnili [vězňové] doutníky a cigarety za sardinky a máslo. Mach. Měniti peníze opatřovati si za větší mince n. bankovky drobné peníze. Neračte mít ještě něco drobných, abych nemusel hned měnit? Hajn. Z krámu vyšel s desítkou a šel ji do pokoje měnit za drobné. V. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 456 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 456