• město, -a n. nakupení velkého počtu domů obytných a veřejných budov, uspořádaných v ulice, jejichž obyvatelé tvoří kulturní a sociální jednotku. Praha jest překrásné město. Rais. Věk, odjížděje ze svého rodného města, těšil se velmi na Prahu. Jir. Ruch města, vozů, lidských hovorů zní tišeji. Mach. Otcové našeho města jakoby se byli hanbili za středověké svoje město. V. Mrš. Vypadalo to leckde hůř než v kterémkoliv brlohu židovského města. V. Mrš. Inteligence z malých i velkých měst. V. Mrš. Ne poprv prošel [Ahasver] městem Libušiným Prahou. Vrch. Nachází se syn můj v Italii, u věčném svatém městě v Římě. Šmil. Šli [Caligula s průvodem] věčným městem. Vrch. Náhrada za evropské koncerty, plesy a t. d., jichž v svatém městě dosud není Jerusalemě. Ner. A „mrtvé město“ bude městem zetlelým Pompeje. Ner. V přírodě kolem bylo ticho, ale bouře snesla se do měst Pražských. Jir. Soumrakem k vsím a městům jel [stařec]. Sova. [Můj bratr] šel do města na učení. Zey. Stará chodila na dříví a mladá nosila do města vejce na prodej. Erb. Jdu okolo, dívám se, jak se na člověka z města sluší, velmi nenuceně nahoru do oken. Pfleg. Vyšel si pan Kleofáš s lehkým srdcem a jasnou myslí za město. Šmil. Město s vlastním statutem. Hlavní město. Královské (svobodné) město. Krajské město. Přen. Vycházejíce ouzkými ulicemi skalnatého města, zaslechli [cikáni] za nízkým pahorkem vypravující hlas. Mácha. Les zakrýval zkamenělé to město. Jir. Skalní město (na př. u Hrubé Skály). Obzíraje hřbitovní zeď trnul. Hrůza, hrůza, celé mrtvé město (o hřbitově). Rais. Konám poslední svou cestu do věčnosti z ciziny, k nebeskému chvátám městu. Baar. Město vyprávělo o novém doktorovi obyvatelé města. Svob. Vím, že jste nikomu nic neřekl o té příhodě, kdybyste byl pověděl, bylo by už toho plné město všichni obyvatelé města by o tom mluvili. Čap. Ch. Město se rozhodlo, že nebude se bát výloh za čištění [mostu] městští zástupci. Ner. Hle, pomyslí si cizinec, Jak vzdělané město! V. Mrš. Kdož takovým ženským, městem prohnaným, rozumí životem v městě. Rais. D Ob. domovské právo, příslušnost v městě. Selské generace, které se na capartická předměstí přestěhovaly, musily tu vyčkat několik kolen, dřív než směly pomýšleti na to „zadat si na rathouze vo město“ Čap. Ch. D Dial. náměstí. Oba kráčeli mlčky z Nového Města přes Cidlinu po městě, na němž stojí sv. Jan Nepomucký. Staš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 577 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 577