• můj, f. i moje, n. i moje (akus. f. mou i moji, gen. mého, mé, dat. mému, mé, lok. mém, mé, instr. mým, mou, pl. nom. m. živ. moji, zř. mí, neživ. a f. i moje, neut. i moje; gen., lok. mých, dat. mým, instr. mými) zájm. přivl. vyjadřuje vlastnický poměr osoby mluvící k přivlastňovanému předmětu. „Jenom hrstku z té hromady — a byla bych nejšťastnější, já i moje dítě tady!“ Erb. Obraz její [babiččin] odtisknut v duši mé s veškerou svojí barvitostí. Něm. Nejstarší historie mé maličkosti jest poněkud mlhava. Jir. Prosí za mou ruku abych se stala jeho ženou. Šmil. Ach! co mi to platno, že ji miluji, ona přece mou nikdy nebude mou ženou. Něm. Nechci tě již za ženu, ale má musíš být! vzdáti se mi, býti mi po vůli. Něm. V pozdravu má úcta, služba, moje úcta. „Má úcta, služebníček“ — klaněl se jí [kuchařce listonoš]. Baar. Lid. považte — Jmění by bylo vaše — To bychom si dali berdo! No, má úcta — to bychom jeli do Hamburku! hrome. Šim. To [co Hráza říká] je moja řeč! přitakal ochotně Hrabec tak i já mluvím, smýšlím. Herb. Adv. lid. a hovor. na mou duši, duchu, kuši, věru, víru, věrnou, na moutě duši, věru, milou, na moutě, na mou opravdu. Hnědka smutně zařehtala, že mně na mou duchu hnedle bylo do pláče. Kronb. „Má Stáňo! Tys slečna, dáma — na mou věru Pražanka!“ Kun. Umí také několik anekdot, ale nerozuměl jsem na mou věrnou než této nejkratší, jejíž ostatně osten také čelí proti pánům. Herb. I hrom do toho! — na moutě duši! Tyl. Já být panímámou, upekla bych vám, na mou tě věru, hodnou vránu na hrách! Něm. „Na moutě milou, páteříčku, Vyť mluvíte jako Darwin!“ Kos. To víno, inu na moutě, takový jsem ještě nepil. Jir. Divně to, na mou — — vypadalo — — vstanu — —. Jir. Ty moje umučení! (výraz úžasu). Tyl. D vyjadřuje citový (důvěrný, srdečný, přátelský) vztah osoby mluvící k přivlastňovanému předmětu; milý, milovaný, drahý. Teď v kraje poklidné se díváte, mé hory. Klášt. Proč jsi tak zasmušilá, má drahá Mařenko? Sab. „Moje zlaté děti, moje holátka, co jsem se na vás těšila!“ Něm. Rozumím-li dobře, můj občane. Mach. Expr. Víš, hochu, zakouřiti si a při tom knížku si přečísti, to je moje moje potěšení. Jir. „To jste můj, že vy kromě vlastního přičinění taky Boha pamatujete!“ mně milý. Jah. V hovoru s myslivcem pak už docela byl [pes] můj mně přátelský. V. Mrš. Ve zvolání Můj Bože! Bože můj! „Bože můj, bože můj,“ vzlykala, „co na mne čeká!“ Šmil. „Můj bože, ach! můj bože, kam jsem dala oči!“ Šmil. D vyjadřuje, že osoba mluvící má o příslušný předmět zájem, n. že přivlastňovaná věc je v nějakém vztahu, poměru k osobě mluvící. Zachování [Rakouska] jest věcí velikou i důležitou netoliko národu mého, ale celé Evropy. Pal. „Písecko není můj kraj — dál k Táborsku jezdíváme —“ [prodávat vápno]. Baar. „Nemám, kam bych spěchal. Vlak můj odjíždí o půlnoci!“ R. Svob. Proč pak jsem se zlobil, když mi vedlejší můj hokynář jednou nadal hlupáků u něhož kupuji. Svob. „Bůh je mým svědkem, že ne,“ vykřikl Kovanda. Baar. Co vy víte, vy ste chlapci protivá mně… vy ste kočky… ale za mých časů? v době, kdy jsem já byl mlád. Herb. D známý, o němž vypravuji. Tu máte [čtenáři] skoro všecken nábytek nelíčeného domku, v kterém žili moji starouškové. Havl. Po několika minutách zase kroky a zase zastavení se pod mým oknem. Byl to můj tenor známý. Ner. D subst. můj lid. můj manžel, moje má manželka. „Na to nesmíte dbát, že můj hubuje,“ konejšila ji Skřivánková. Nov. „Je tu psaní od mého,“ zvěstovala maminka. Kos. Nesmím se mému do ničeho plést, dělal by zle. Rais. „Tu kávu moje hned přinese.“ Dyk. Jdu-li na mlat, moje mne pak musí tři dni mazat, jak mne to sedře. Rais. To já mám mít od vás takový zastání, že se spojujete s mojí? Poláč. Moji moji stoupenci. Moji mě opustili, zradili. Just. D něco, co náleží mně, můj majetek. Bratří a sestry hory Tábor nechtěli tehdáž rozdílu mezi mým a tvým. Pal. Na mém přiživuje se podruh Mařan. Hol. [Lidé jdou ve Vídni] jeden vedle druhého, žádný ani mé, tvé ani slova, ani muk. Rais. Neřekne mé tvé, čerte, ďáble, nýbrž zaklepe, vejde, stane u dveří a kývne hlavou. Herb. D po mém, podle mého podle mého názoru, přání. Kdyby bylo po mém, muselo by se ve všech školách přednášet hospodářství. Rais. Byl to herec podle mého. Šmil.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 811 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 811