• majitel, -e m. kdo vládne nějakým právním majetkem, vlastník, držitel, majetník. Majitelem půdy [poddaný sedlák] nebyl. Herb. Majitelé skrovničkých usedlostí sotva že životem se protlukou. Havl. Majitel domu. Klenotnický krám, jehož majiteli, jak vím, není se starati o zítřejší večeři. Maj. Majitel skelných hutí. Preis. Majitel „Svobody“ J. Barák vzat do vyšetřování. Arb. Fin. akcie svědčící majiteli neznící na určité jméno, nýbrž náležející tomu, kdo ji právě má v držení. D kdo se honosí něčím znamenitým. Byl jmenován majitelem pražského 28. pluku. Mach. Majitel doktorského diplomu. Arb. Václav Nezmara, tříletý již majitel českého rekordu ve vzpírání těžkých břemen. Čap. Ch. Slovutný Lonský, majitel křesla v akademii. Čap. Ch. Žert. o držiteli něčeho třebas i obyčejného. Hádky súčastnil se i polesný, majitel útloboké ženy blondýnky. Staš. Zub vedl pořád svou [bolel]‚ takže ho jeho majitel konečně do želez dáti musel. Paleč. Neduhu zlého majitel. J. J. Kol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182