• malý adj. (komp. menší, sup. nejmenší) mající nevelké hmotné rozměry, zaujímající nemnoho místa, neveliký co do plochy n. obsahu. Našli rozkošné místo na malém pahorku. Zey. Viděl ve stropě malé železné dvéře. Erb. Stodola je malá. Rais. Mnoho ptáčků menších větších za ní [sovou] poletává. Klác. Sedlák asi 60letý, menší postavy. Mrš. Zavolal na jednoho z číhajících sklepníků: „Dvě velké — jednu malou“ sklenice s obsahem asi 1/3 litru. Arb. Tady tak rozumějí malý paprice a ne zociálismu malé porci papriky. Štech. Bylo mezi nimi [vybranými penězi] dost měďáků, ale zaplať pán bůh, malé ryby jsou také ryby buďme spokojeni s málem. Vanč. Nechať tvoje Markyta nastrojí koláčů, víš, huba malá dírka a velká sbírka! Win. V pražském argotu. „Malej“ je padesátihaléř. Nár. p. Zool. ve jménech živočichů, na př. chřástal malý Porzana parva, orel nejmenší Eutomaëtus pennatus a j. Asron. Malý medvěd souhvězdí. Geogr. ve jménech zemí, na př. Malá Asie, pohoří, na př. Malé Karpaty, míst, na př. Malá Skála atd. Gram. malá písmena (op. velká písmena). Polit. Malá dohoda obranný spolek Československa, Jugoslavie a Rumunska. D jsoucí v dětském věku, nedospělý. Po dnes tykáme obecně jen pánu Bohu, nejbližším příbuzným a ještě také malým dětem. Jir. Šla pověst, že je uhlířův syn a že jako malý chlapec z domu ušel. Něm. Ráda ale sedla [babička]‚ když chovala malou Adlinku, ke klavíru. Něm. Hajej, dadej, nynej, malej, matička kolébá děťátko svý. Krás. Přišla na vychování k ňákým příbuzným toho, co s ním ta paní to malý měla dítě. Čap. Ch. „A co se jí stalo?“— „Po malém umřela.“ Her. Když malá neposlechla, vytrhla jí padanče holčička. Rais. Samice ostražitě jen pomžikla, uchystána zasáhnouti, jakmile by šlo o ty malé její mláďata. Šlej. Povídal, jak byl od mala duší hudebníkem od mládí. R. Svob. Bartoš od malu byl sprostý. Herb. D Hypok. mazlivé oslovení. Zavolal [na koně]: „Pr — vranko — pr — malá.“ Baar. „Ha hou — malí — bíji — bíji!“ Volci se znovu opřeli. Baar. D počtem neveliký, zahrnující v sobě nepatrné množství, nepočetný, nevelikého rozsahu, slabý, nevydatný. Dojel jich malý zástup ozbrojených jezdců. Jir. Tento národ malý jest. Pal. Abatyše pozvedla hlas: „Lide malé víry!“ Zey. Někdy sobě obecenstvo libuje v menších veselohrách. Ner. Smáli se [ochotníci] svým malým nehodám a nesnázím. Jir. Chtěl se zeptati, kde je nějaká hospoda, aby si mohl za malý peníz náležitě odpočinouti. Pfleg. Dlouho jsem vám peníze na malé ouroky půjčoval nízké. J. J. Kol. To, co bral na malou váhu, rýplo jej citelně do žeber málo cenil. Čap. Ch. Dříví palivového měl, co kdo si objednal. Prodával jen v malém, ale pořád. Hol. Ty okřídlené a buclaté děti zde [v museu Thorwaldsenově] v malém celou velkou epopeji zas opáčí. Vrch. Je nevyhnutelno, aby Viktor byl na svém místě udržen ještě delší dobu, při nejmenším několik neděl alespoň, aspoň. Vach. Neměl jsem úmysl ani v tom nejmenším se vás dotknouti ani dost málo, vůbec ne. Třeb. Jsa malé mysli, netroufal si sám bez spojenců malomyslný. Jir. Kdo zem vydal s duší malou, někde v zámku ční nad dav, jinde pod tarpejskou skalou. Bezr. V tomto [protivníkovi] byla malá duše, jak ucítil Matějovu prudkost, opustila ho smělost. Prav. Ohrozil jej tak, že v něm byla dušička malá. Hol. Na své návěští v „Malém oznamovateli“ dostal jsem jedinou nabídku v insertní části novin tak nazvané. Čap. Ch. Mši v lesní kapli sloužil, mši malou (op. velkou). Krás. Neúnavně obnovoval [poslanec] svůj návrh na zrušení malé lotterie lotynky. Jir. Byl [majetek] získán ve hře, jež se nazývá malá-velká nebo malá bere. Vanč. Bratři, kteří na starých lpěli názorech, praví ve svých spisech, že pravda vždy jen v menšině se udržovala, a proto nazvali se sami „menší stranou“. Goll. V Radouni nebo někde jinde udělali si malou muziku a ta záležela z houslí a dud. Prav. „Malé“ mlácení bylo před setím, to se honem oklepalo jen tolik, aby se mohlo s „novým do mlejna a aby bylo zrno k setí. Jah. Pak se svléknu a jdu pomalu na malou stranu vymočiti se. Mah. Dial. Byli jsme každý rok [na sousedské]. Ale pane, letos malým čertem byli bysme doma zůstali. Když jsme měli takou starost málem. Jir. Hud. malé a tón a o oktávu nižší než v oktávě jednočárkované; malá tercie interval celého tónu a půltónu. Hydr. malá voda nízký, podnormální stav vody. Mysl. malá honba. Práv. malý pohraniční styk právně upravený vzájemný styk pohraničních obyvatelů dvou sousedních států. D krátkou dobu trvající. Bude dost času, vyjedeme-li naproti tak za malé půl hodiny. Jir. Po malé hodince rozstoupil se les po necelé hodině, ani ne za hodinu. Klost. Za malou chvíli již tu byla tlupa povstalců. Hol. Navrhl malou procházku. Zey. Dojeli na malou míli před Bardějov necelou. Jir. D bezvýznamný, nedůležitý, podřadný, vedlejší, malicherný, nicotný. Svoboda tisku také není malá věc. Herb. [Král] musel junáky ke všemu ještě uhostit. A to nebyla malá věc, neboť Široký snědl na jedno posezení dva voly. Něm. Ty beze vzletu vždy byls, krčit se a malým být se zdá ti moudrostí. Zey. Čeledín dodal: „V zámku straší!“ „To je to nejmenší,“ pravil Franta, „já budu hlídat.“ Rad. Jak mohou býti lidé tak malí a sobečtí? Vrba. S rozmarem a vtipem vyrovnává se tu Goethe s malou zlobou dne. Šal. Ó bože, jaké malé poměry! Jaké těsné, pitomé, neplodné poměry! K. Čap. V karetní hře. Zamíchal karty, položil na stůl a pobídl mě, abych si sňal: „Malá dává“ nízká hodnotou. Herrm. Círk. menší bratří minorité. D společenským postavením, majetkem, úřadem, hodností nízký, podřízený. Tak to je na tom světě, kam se člověk obrátí, všude najde trápení a bídu, mezi velkými i malými. Něm. Chudý, tak zvaný malý lid obyčejně mnohem poctivější jest než bohatý. Havl. Pozemky panských dvorů se rozdělily mezi malý lid. Jir. O malém člověku mluví se u nás ironicky. A přece je to on, který je ve stamilionech exemplářů nositelem evropských osudů. Přít. Byla dcerou malého, nezámožného kupce. R. Svob. To snad může být u panských dvorů, ale ne u malého hospodáře. Jir. Hostaš, malý úředníček v zemském výboru, onemocněl. Vach. Když tedy nezavadil nějaký rada nebo aspoň sekretář, může to být i menší zvíře. Herrm. Řemesla seděla u Johánesů a pila. Jenom „malý pořádek“, totiž tovaryši, musili k Bonďákovi. Baar. D připomínající něco velkého, významného, význačného. Byltě [Petříček] malý mudrc téměř mudrc. Svět. Bez zkoušení a kritiky přetvořil by se celý svět v malou Čínu takřka v Čínu. Herb. Trnava, kteráž pro množství chrámů a klášterů malý Řím slove. Tablic. Švec se těšil, že kočár pěkně zastaví před chalupou, on sleze a hodně hlasitě, aby žena v senci slyšela, poděkuje panu fořtovi za svezení a pohrne se jako malý Pánbůh domů pyšně. Vrba. Po jednomyslném soudu všech podařilo se Vítkovi udělati malý zázrak. Vrba. [Rodičům] slíbil pro jejich dceru malý ráj blažený život. R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2058 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2058