• masa, -y f. velký, mohutný shluk hmoty. Nevlídná tma zela z protějšího břehu Vltavy, utvořeného černou masou strmého návrší Letné. Hlad. Kaple byla v zámku, který kupil massy svého bílého zdiva na skále nad městečkem. Theer. Teď zdála se celá hora jen mlhavou massou. K. Čap. D hmota vůbec, zvl. materiál, surovina k něčemu. Konečně na míse změnila se různorodá tělesa v krásnou, stejnou, táhlou massu o těstě při zadělávání. Her. To [klih] by byla moc bytelná massa — říkal [Jonáš] — kdyby nepodlehala vodě. V. Mrš. Keram. suroviny částečně upravené a složené v předepsaném poměru. D velká skupina lidí, veliký zástup, dav. Náhle uprostřed kolébavé melodie ustali muzikanti, massa ztrnula v pohybu a zachvěla se unaveným dechem o tančících. A. Mrš. Všecka rozčilena upírala zraky k tmavé, černé masse, od Domkova sněhem se hrnoucí. Jir. „Pohleďte jen, pánové, taková oblaka prachu!“ „Řekl bych skorem, že to jsou velké masy jízdy,“ řekl nadporučík. Šrám. D masa, zprav. pl. masy nižší vrstvy společenské, zvl. proletariát. Massám nauka tato [moderní diletantismus] nebezpečna nikdy nebude, nebo ty mají jiné starosti. Vrch. Liberálové nestarali se o široké masy. Mach. Tak zvané ‚lidové massy‘ jsou také největší mocnost světa. K. Čap. [Socialismus] počínal massami lidskými hýbat. Baar. D velké množství něčeho vůbec. V Kyjevě se prý hlásí massa pleňasů do armády. Med. Massa věcných slov padlá na papír po dobré rozvaze. E. Jel. D Práv. masa konkursní aktivní jmění úpadcovo podrobené exekuci; masa majetková souhrn majetkových práv i věcí náležejících některé osobě, majetková podstata.