• matematik, -a m. znalec mutematiky, člověk s matematickým nadáním, profesor motematiky. S přesností matematika konstruuje Sudermann své kusy. Mach. Kdo není od přírody matematikem, tomu toho nenacpeš nadán matematicky. Ner. Ti mathematikové jsou všichni takoví vytáhlí, hubení, s řídkými vousy profesoři matematiky. Šim. „Dej nám dobrý osud více takových kantorův!“ přál si zavalitý matematik student matematiky. I. Klicp. D o člověku podobném něčím matematikovi. Neznal povahy Hedvičiny; leč spoléhaje na bystrovtip svůj těšil se tím, že je dobrým mathematikem přesně uvažuje, kombinuje. Šmil. Mathematikové osudů vy přesní! Do vašich oken otázka ta buš! přesně předvídající osudy. Dyk. Mathematikem poesie je stejně Mallarmé jako Poe přesně kombinujícím. Kar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 82 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 82