• matka, -y f. žena, která porodila dítě, rodička. Rodina její byla dle otce a matky již asi v šestém pokolení úřadnická. Šmil. Nejsou matky jako matky, jedna myslí jenom na děti, druhá na sebe! Rais. Starala se oň jako matka pečlivě. Šmil. Hloupé matky to syn! hloupý člověk. Erb. Krkavčí matka necitelná. Mezi těmito matkami [nalezenců]‚ kterým prý mnoho neublíží, kdo je nazve matkami krkavčími, najde se přece jenom bytost, která trpí nevinně. Kronb. Jaký otec — taký syn, jaká matka — taká Katka! Přísl. Povídalo se, že Jozka se cítí matkou je těhotná. Hál. Každou hodinu mohla státi se matkou poroditi. Šmil. Marie bude s Jeníkem matkou bude s ním míti dítě. Šmil. Prosila matku boží o pomoc Pannu Marii. Jir. Ve zvolání Matko boží, vyjadřujícím překvapení. Matko boží, ten je ožralý! K. Čap. D Expr. pojmenování manželky manželem. Brzy potom také já jsem se vrátil domů a za krátko přivedl jsem si naši matku sem do hospodářství. Rais. [Muž k ženě:] No, matko, hejbej se, Toníka se už tak jako tak nedočkáme. Svob. D žena starající se velmi pečlivě o někoho n. něco, něco moudře řídící. Angelina byla matkou svým poddaným. Něm. Panna Anéžka je matkou žebráků. Jan. Zapomenuty pojednou byly všecky dobré úmysly, jimiž co matka obce se obírala [rychtářka]. Svět. Paní Marjánka, matka pluku. Tyl. Zvl. též v pojmenování ženy, jež je příznivkyní, ochránkyní, představenou a p. Budem hned světit prápor — „matka práporu“ už se najde. Ner. Velebná matka představená kláštera. Kun. Na počátku potvrzovala důstojná matka, že odevzdaná jí ovčička [novicka] nad jiné vyniká. Svět. Mnohý mleč přicházel jen proto na Sázavu, aby mohl s rozšafnou paní matkou promluvit mlynářkou. Tyl. Dial. Křestní matka kmotra. S Hanýžkou místo mne půjde její křestní matka. Baar. Jest [baronka] i křestnou matkou dítěte pošlého z lůna nevěstčina. Kos. D zakladatelka rodu, pramáti; původkyně. Matka rodu Přemyslova, Libuše, popisuje se v kronice Kosmasově jakožto věštkyně národu svého. Erb. Ach odpusť, co jsem zhřešila! Maria, matko milosti! Erb. Od kříže znělo: „Zdrávas královno, matko milosrdenství — —“ Rais. D samice zvířete mající mladé. Hříbata poskakovala ještě kolem matek. Něm. Zamručel [muž] jako telátko hledající hubou vemeno matčino. Havl. Co zlosti a nepřátelství natropí taková husí matka s housaty, dostane-li se sousedce do zahrádky. Baar. Včel. samička udržující rod včelstva, královna. Ryb. ryba matečná, generační. D starší venkovská vdaná žena (zvl. v oslovení). Za nimi [Hanáky] jelo na malém kočáříku několik matek s košíky vajec. Havl. „Ale to [dalekohled] není k hraní, to je k potřebě, matko,“ řekl jí pán. Něm. Potom se obrátil [lékař] k hospodyni a pravil: „A vy, matko, nemařte darmo čas!“ Havl. D o něčem důležitém, milovaném, blízkém, k čemu má člověk důvěrný n. těsný vztah. V své lůno přijmi nás, ó Matko Země! Slád. Matka příroda upřímně se stará o největší rozmanitost. Rais. Matka Sláva nový zrodí věk, jak Róma kdys i slavná Francie. Quis. Jsem věrná dcera svaté naší matky církve. Šmil. Rus tak pro Moskvu nehoruje a v srdci jí nenosí, jak Moravan svou zlatou matku Prahu. V. Mrš. Veřejná vydání rostou. Matka starost chodila spat s ministrem financí. Přít. D původ, příčina, základ něčeho. Nezvyklost byla matkou posměchu. Vrba. Zahálka je matka všeho zla. Hol. Historie, matka moudrosti. Šmil. Nevzdělanost je matka pověry. Havl. D Anat. mladá pletiva, zvl. zárodečná, z nichž se vytvářejí pletiva trvalá, matice, pučnice. Lihov. část holovice, zákvasu k zakvašení nové záparky. Matka kyselá podíl zkysané holovičné zápary, kterým se očkuje nová zákvasná zápara, zákys. Tech. první positiv gramofonové desky, sloužící k zhotovení negativu na lisování desek. D Lék. zř. děloha. D Lékár. hřebíčková matka plody hřebíčkovce zavařené v cukru, užívané jako žaludeční lék. D Tech. matka šroubová matice.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 929 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 929