• maximum, -ima n. nejvyšší možná míra, největší možné množství (op. minimum). Pracovní doby prodloužil až na krajní maximum. Lier. Mládí nese v sobě maximum tragiky. Mah. Jeho [konstruktéra] činnost vedena jest touto jedinou myšlénkou: minimem síly přírodní dosáhnout maxima effektu. Naše d. Mat. krajní (extrémní) hodnota funkce (op. minimum). Meteor. nejvyšší hodnota meteorologického činitele, zvl. oblast poměrně nejvyššího tlaku (op. minimum).