• meniskus, -sku m. fys. útvar ohraničený dvěma kulovými povrchy různého poloměru, v průřezu podobný měsíčnímu srpku. Lék. chrupavčitá vložka v některých kloubech.