• *met, -u m. metání, házení, vrhání. Mistrem byl on ve hrách všechněch, v bujném tanci na sněžnicích, v metu k terči. Slád. Těl. pohyb nohou nad nářadím a přes nářadí prováděný v podporu n. ve visu.