• methoda, metoda, -y f. log. způsob, jímž se získávají nově vědecké poznatky. Methoda analytická, synthetická, srovnávací, analogická, induktivní, deduktivní, statistická, experimentální a j. D účelný způsob n. soustavný postup jednání. Chtěl bych trochu poznati britské metody koloniální. Koř. Sedláci znali již Michlovu methodu. Něm. Má nečistou tvář a nečistou životní metodu. R. Svob.
  • metoda, metod- v. methoda, method-.