• metr, -u m. základní jednotka délkové míry, přibližně desítimiliontá část čtvrtiny zemského poledníku. Metr délkový, čtvereční, krychlový, pevný, prostorový. D měřítko dlouhé jeden metr. Vzal metr a měřil zas výšku. A. Mrš. Vytáhl z kapsy pláště skládací metr. Těs. Krejčovský metr a j. D vyrovnaná hranice dřeva obsahující 1 krychlový metr. V lese s mužem porážela a do metrů skládala dříví. V. K. Jeř. Dříví v metrech složené se bělalo. Baar. Do neděle to [polena] máme v metrech. Mor. D metr, -a expr. zdatný, energický n. ostrý, přísný člověk. Ta kovářka, to je metr; kdyby té nebylo, už by Viktorka víc nechodila. Něm. Karlíček je dobrý, přičinlivý, bude z něho metr! Krás. Pouštět hrůzu na sedláky, na to on je metr. Havl. Náš táta je na holky metr, žádnou lenoru jim netrpí. Rais. Kojan se zvolna probíral z rozespaní a jasně ji chápal, jakého metra má před sebou. Hol. To jsme na sebe pozvali [do karetní hry] pěkného metra. Herrm. D Argot. měsíc vězení. Stálo to [rvačka] tenkrát pět metrů. Těs.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164