• metr, -u m. základní jednotka délkové míry, přibližně desítimiliontá část čtvrtiny zemského poledníku. Metr délkový, čtvereční, krychlový, pevný, prostorový. D měřítko dlouhé jeden metr. Vzal metr a měřil zas výšku. A. Mrš. Vytáhl z kapsy pláště skládací metr. Těs. Krejčovský metr a j. D vyrovnaná hranice dřeva obsahující 1 krychlový metr. V lese s mužem porážela a do metrů skládala dříví. V. K. Jeř. Dříví v metrech složené se bělalo. Baar. Do neděle to [polena] máme v metrech. Mor. D metr, -a expr. zdatný, energický n. ostrý, přísný člověk. Ta kovářka, to je metr; kdyby té nebylo, už by Viktorka víc nechodila. Něm. Karlíček je dobrý, přičinlivý, bude z něho metr! Krás. Pouštět hrůzu na sedláky, na to on je metr. Havl. Náš táta je na holky metr, žádnou lenoru jim netrpí. Rais. Kojan se zvolna probíral z rozespaní a jasně ji chápal, jakého metra má před sebou. Hol. To jsme na sebe pozvali [do karetní hry] pěkného metra. Herrm. D Argot. měsíc vězení. Stálo to [rvačka] tenkrát pět metrů. Těs.