• mezera, -y f. prázdný prostor, prázdné místo mezi něčím. I obhájců ubývalo, a kde padli dva, tři, tam zela značná mezera. Jir. Pěchota pořád stála jako živá hradba, do níž není možno učiniti mezery nejmenší. Třeb. Listy natlačí do kotle tak, aby zůstala mezi kotlem a listem mezera několik prstů široká. Něm. D mezidobí, přestávka. Vlak za vlakem odnáší je [Vídeňáky] od rána v mezerách desítiminutových ven. Mach. Někdy také udělal [dudák] přestávku a veselým šprýmovným zpěvem mezeru vyplňoval. Ehrenb. D nedostatek. Hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou mezeru v naší literatuře. Havl. Mnohý nepochybný talent má z počátku vady, mezery. Durd. Mezery, vyskytnuvší se jeho [hospodářovou] nepřítomností, počaly se znenáhla vyrovnávat. Svět. Práv. mezera v právu, v zákoně právní případ, na který není v zákoně pamatováno. D rozdíl, neshoda. Mezi ní a mezi mužem šířila se mezera. Staš. Mezi jednotlivými nářečími [německými] mnohem větší mezery jsou než mezi slovanskými. Havl. Mezi kupcovstvem a šlechtou veliká mezera se vyplniti musí, má-li se na Rusi dobrý řád a spravedlnost zavésti. Havl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 318 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 318