• mezi předl. s akus. značí směr do prostoru omezeného se dvou stran n. dokola. Frnčalu jako by do čela mezi oči surovou pěstí udeřil. Jir. Zapletla se mu aksamitová hazuka mezi nohy. Čap. Ch. To znamenalo dáti se mezi zbojníky. Herb. Vzali [přátelé] raněného Hanuše mezi sebe a sestupovali s nim zvolna lesem dolů. Šmil. Rychtář Ouřada postavil se mezi dvířka. Třeb. Posvítil tam [měsíc] mezi ploty, pod okénka mezi stromy. Jir. Byli by nejraději už ani nevyšli z lesů a samot mezi lidi. Zey. To není pravda, že se Běta stavěla mezi bratry byla příčinou svárů. Rais. D vyjadřuje vůbec směr jisté činnosti, zvl. řadění, doprostřed většího počtu věcí. Rozdělil zeman své zboží mezi dva syny. Třeb. Když mu vysypala rychtářka do čepice třešní neb švestek, vždy je rozdal mezi děti. Svět. Mezi hovor milenců zněla truchlá Janova píseň. Ner. „Stůjte!“ zkřikl mezi to [přípravy k souboji] náhle Dolanský. Tyl. Zastaralá zásluha, bez nížto by svět bezpochyby se byl také obešel, náleží mezi veteš. Ehrenb. Mezi nepřímé daně našeho století patří zajisté visitní lístky. Ner. D předl. s instr. vyjadřuje prostor uprostřed dvou n. více věcí, v němž něco je n. se něco děje. Stály ty stromy po zahradách mezi chalupami. Rais. Mezi oknem zelenal se v okrouhlíku muškát a bazalka v meziokní. Něm. Pan farář počkal si mezi dveřmi na sedláka. Herb. Ustál. sp. Pan Frankota zve pana Kuděru k sobě, aby s ním o čemsi mezi čtyrma očima porozprávěl důvěrně, beze svědků. Hum. kal. „Bestie!“ zasyčel syn páně radův mezi zuby a vykročil proti psu. Šim. Bohoslovec vytrhl se z dum a pocítil, že je mu mezi čtyřmi stěnami nevolno v místnosti. Herb. Musí tancovat mezi vejci, nositi na obou ramenou, obě strany klamati a — čekati vésti si opatrnicky. Herb. D vyjadřuje dobu, v jejímž průběhu se něco děje. Mezi dnem přišli se všichni z myslivny podívat dolů během dne. Něm. Žid mezi modlitbou stále se kýve od pravé strany k levé. Ner. Vstupovati do třídy mezi vyučováním není dovoleno. Us. Nastalo ticho, mezi nímž se pan Eber oblíkal. Ner. Povstávala dvacetkrát mezi obědem, aby seštíhlela. R. Svob. D vyjadřuje vůbec nějaký stav n. činnost uprostřed většího počtu věcí, zvl. jejich vzájemný poměr. Mezi milenci nastala nyní kratká pomlčka. Luisa ji přerušila. Šmil. Nejsem proti jisté vybrané etiketě mezi přátely, manžely a t. d. Ner. Mezi lidem již roznášela se pověsť, že se kaple nikdy nedostaví. Šmil. Takto hovořili mezi sebou [šumaři]‚ až se do městečka dostali. Tyl. Což nezůstalo vše, co jsme si kdy řekli, mezi námi? v tajnosti. Svět. Ostatně, mezi náma řečeno, byl rozkaz páně Zdeňkův trochu přenáhlený. J. z Hv. Kancelářský mezi jiným našel nový prostředek, jak by se pohodlně daly vydělávat pěkné peníze. Herb. Bylo jí mezi pláčem a hněvem. Maj. Bylo jí mezi dvaceti a třiceti. Rais. Byl tou dobou mezi životem a smrtí na umření. Jir. Uvažme rozdíl mezi chudobou a zámožností. Durd. Neviděl toho obrazu bídy a křiklavého nepoměru mezi prací a mzdou. Jir. Mezi sebou si obě strany nadávaly i zlodějů jeden druhému, vzájemně. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1234 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1234