• mi n. neskl. hud. solmisační slabika znamenající tón e.
  • mih, -u m. bás. mihnutí, míhání, rychlý míhavý n. kmitavý pohyb. Blesk šlehá do nich [buků] v mihu křivolakém. F. Kvap. Slečna několikrát se plaše, mihem ohlédla po dveřích. Jir. Tu z šera chrámu mihem bleskné střely mnich pojednou se octl u zástupu. Kuč. Teď jak bílá holubice by se byla vznesla a mihem do plamenů sražena zas klesla! Ner. Mihem vsunula se dovnitř rychle. Čap. Ch. Vlažné město pod sebou viděl jsem, mokré střechy, tající sníh, ptáků mih. Hora. A jak žehná [otec] křížem knihu, zavíří vše v divém mihu. Quis. [Nálada,] již budí a vyvolává přechod a mih a houpání vln světelných a stínových pruhů. A. Proch. Nad ním [sněhem] hvězd večerních mih. Hál. Přemáhal se, aby se ani mihem brvy neprozradil. Staš. Vše mihem jedním [kmet] přehlédne mžiknutím, mžikem oka. Vrch. Pohled Aksamitův mihem utkvěl na šesti penízkách na Jiskrových prsou letmo. Jir. Čarokrásná tvář madonky, kterou byl [hoch] před tím jen mihem zahledl. Arb. A povolil-lis a slevil-lis, byť jen na oka mih, ztracen jsi již na okamžik. Šal. Vlaštovky nám odletly(sic!) v jednom oka mihu. Slád. D okamžik, kratičká chvilka, nepatrný zlomek času. Armádě, jež utvořena v mihu, krejčí za den oblek nezrobí. Quis. V jeden huk se pojí hlasy a jich nával každým mihem vzrůstá. Staš. Ó zima je tu v jeden mih! Mach. Spáče zas probudí [cosi] v jediném mihu. Sova.
 Zobrazeny karty 1-2 z celkem 2 

Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-2 z celkem 2