• mikrometr, -u m. tech. přístroj na měření velmi malých úhlů n. vzdáleností, drobnoměr.