• milý adj. milovaný, drahý. I zželelo se matce milých dítek. Erb. Budou pojídati suchý chléb, ale pro milého nic těžkého. Baar. [Žena k manželu:] Přisedni, milý! Šmil. Prozpěvovala mu nejmilejší jeho písně. Zey. Stůj, komu život milý! Choch. Subst. milý, -ého m. milenec; milá, f., nejmilejší, f. milenka. Služka vzala s sebou také svého milého, vojáka. Stroup. Šel milý s milou po lese. Dyk. Purkmistrův syn od milé se ubíral. Jir. Nejednoho [rekruta] vyprovázela milá. Jir. Dohodnul jsem se konečně se svou nejmilejší. Arb. Pl. milí drazí, příbuzní, známí. V neděli vycházejí pak [sedláci] z kostela na hroby svých milých. Baar. D v důvěrném oslovení. Vždyť on se nadře, má milá, dost. Šim. Milá zlatá, takové ženské kouzlo promění víc než takovou hrstku lidí, jako jsou ti zde. Svob. Milá holka, člověk se shledá se vším na světě. Herrm. Ó, znám to, milá paní. Jir. Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak. Něm. To vy byste, milí páni, nejraději, abyste jenom vy sami byli chytří. Havl. Muž však, jehož Vám, mili čtenáři, hodlám předvesti, není sice méně známý. Mácha. [Kazatel:] O nejmilejší! považujme nesmírnou dobrotu a lásku boží. Puchm. D Expr. milý Bůh Pánbůh. Živ-li a zdráv — zná milý bůh! Erb. Bůh milý ví, co to je. Něm. D Expr. o něčem, o čem již byla řeč; řečený, onen, ten. A tak se milý Janek na cestu přichystal. Něm. Potom jsem rozprostřel na zemi kapesník, milého ježka do něho zabalil. Vrba. Jak milý kabát obracím, něco mi v něm zachrastilo. Rais. D v lidové formuli dušování, často k vyjádření obdivu, Nejčko mám ženicha, matko, na mou milou! věru. Čel. Na moutě milou, páteříčku, vyť mluvíte jako Darwin! Kos. D příjemný. Milé zlého počátky, leč konec žalostný. Přísl. Posud ovšem nemělo slovo „Rakousy“ pro nás žádného milého zvuku. Havl. Když je hra nejmilejší, přestaň. Přísl. Jakýsi milý úsměv přelétl stařenčinu tvář. Šim. Oskara Teubra mám v milé paměti. Jir. Černé kadeře vyvašovaly milou bledost něžného obličeje. Mácha. Je kolem ticho, klidno, milo. Chal. Číst milo verše v teple po večeři. Mach. Tak krásně ji uchlácholil až milo. Havl. D Ustál. sp. Farář kobylský pro své zlé desátky byl jim [Brumovským] milý jako sůl v očích. Herb. Měli jsme [v jídelně] rozkošné myšky sic, které nám však byly tak milé jako v polívce chlup. Herb. D přívětivý. Jsem zdvořilý a milý ke všem lidem celého kriminálu. Mach. Jeden [z junáků] byl velmi sličné tváře a milého pohledu. Něm. Žena jeho nebyla právě hezká, ale milá v úsměvu, v slově. V. Mrš. D A kdybych od milého rána nebýval mimo město, byl bych si za dne vyhledal ty vzácné dvéře samého. Vlč.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1041 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1041