• milovati ned. býti zamilován, pociťovati náklonnost, lásku (erotickou). Jak jsem byl překvapen, když mi bylo řečeno, že Tomáš už přes rok miluje! Mah. Za tebe trpí Rozárka, že tě miluje. Šmil. Já bych vás milovala, jako v plenkách chovala. Sab. Věděli to o sobě oba [Jindra a Jiřina]‚ že jeden druhého milují všemi vlákny svých bytostí. Čap. Ch. Hněvkovského „Děvín“ je vedle vtipův a šprýmův vlastně samé galantní milování. J. Vlč. Milovati se laskati se, milkovati se. Ne, tenhle zeťáček! v největším sněhu a mrazu se zastaví a miloval by se tu. Rais. Milovali se, až ze snů vzbudila je smavá zoře. Vrch. D míti v lásce (nikoli erotické), míti rád. Matku svoji milovala paní Prošková velmi. Něm. Teprve nyní vím a cítím, co jest milující srdce mateřské. Šmil. Vlast svou máš nade vše milovat! Ner. Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou. Mácha. Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Přísl. Není mu ani dopřáno, aby se pomodlil na hrobě svých milovaných. Pfleg. Nebe bylo pořád milované, ani deštivo, ani palčivo k pomilování. Jah. D (co) míti v oblibě něco, státi, dbáti o něco. Počala vypravovati příhodu široce a důležitě, jak to staré dámy milují. Svět. Nechce nikam vyjít, ba ani doma to nemiluje, má-li někdy chvíli sedět při společnosti. Hál. Miloval nade vše vlastní postel. Herrm. On společnost nemiloval. Něm. [Irové] milují hudbu a zpěv. Havl. Mnoho řečí nenamluvil a také jich nemiloval. Jir. Otec můj mě učíval, pravdu milovati nade všecko. Tyl. Příroda velikých skoků nemiluje. Jg. Jiné [květiny] milují chlad a vodu. Něm. V. t. milující.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 486 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 486