• mimo adv. stranou, vedle. Pátou [ránu] pustil [střelec] mimo. Ehrenb. Škoda každé rány, která jde mimo. Přísl. Když jsem se hnal přes prkno, skočil jsem mimo, do té louže. Jir. Usmál se lhostejně a hledě mimo poznamenal. Maria. On zvyklý počítati věcnými faktory; věci nehotové leží mu jaksi mimo. Šmil. D podle, kolem, okolo. Nechť, kdo mimo jdou, se pokřižují. Heyd. Lidé spěchali kvapným krokem mimo. Mach. D vyjma, kromě, leda. Mimo v řezbách okrasních vidíme plody výtvarného umění také na japonském bronzu. Ner. Žid mimo sobě a komoře královské stěží komu jinému býval za užitele. Win. Aniž si byl kdo, že nový host do světnice přibyl, povšimnul; mimo hospodský, který častěji se byl po dvéřích ohlížel. Tyl. D mimochodem. Úžasných věcí nám při tom [čtení Caesara] nabíjeli do hlavy: strategii, taktiku, ale všecko suše, bez map, obrazů, jen tak mimo jako vedlejší věc. Mach.
  • mimo předl. s akus. označuje osobu n. věc, vedle, podle, kolem níž se děje nějaký pohyb. Němý a hluchý chodil Voborník mimo ostatní námořníky. Maj. Ani mimo zvířata nepřecházel lhostejně. Maj. Málo který den minul, aby mimo naše okna pěší vojsko netáhlo. Kos. D označuje místo, které jest vyloučeno z děje vyjádřeného slovesem, které jest vně, stranou. Ztráví noc mimo dům. Svět. Rád by nějaký čas bydlel mimo Řím. Zey. Ve svých prvních začátcích vzniká hra mimo divadlo, na psacím stole ctižádostivého autora. Čap. V té chvíli ho nezaměstnávalo nic na světě, co bylo mimo její sedničku. Svět. Mimo cestu blíže lesa srubný domek leží. Heyd. Nejí a nepije prý mimo čas. Prav. Je tichá [ulice]‚ mimo všechen provoz. Olb. Dnešní „Lohengrin“ byl mimo předplacení. Čap. Ch. Běží o to, zdali představě odpovídá jakás věc skutečná mimo mne. Durd. Najdou se lidé mimo dobro a zlo, političtí nadlidé, kteří i právo na podvod hájí. Dyk. D označuje osobu n. věc, kromě níž lze (n. nelze) uvésti jinou, vedle, kromě. Všecko je v pořádku; mimo to jsem se přesvědčil, že sedlák lhal. Jir. Vodníka prý snadno jest mezi lidmi poznati, mimo jiné také po tom, že mu vždy ze šatu z levé strany kape. Erb. Mimo tyto věci měla babička v přítruhlíčku dva růžence. Něm. Mimo nás nikdo jiný v šenkovně nespal. Gallat. D označuje osobu n. věc, kterou pomíjíme nedbajíce jí; proti. Já zas mimo obyčej dovolával jsem se zákona. Arb. Ku zvýšení dojmu vítězství přispělo i to, že se stalo mimo očekávání všech, kdož svádějí bitvy na mapách. Hol. Pak se dostal do tajemné jizby sousedovy mimo nadání. Jir. Mimo vůli a maně šli jsme směrem k mohylám. E. Jel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 744 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 744