• minimum (vysl. -ny-), -nima n. nejmenší hodnota, míra, nejmenší částka nějaké veličiny (op. maximum). Vypravovatelská funkce epikova stlačena na minimum. Sez. Myslíte, že se dá důtkami pomoci zemi, která po dobrém nevydala ani minimum své obětavosti? Kop. Existenční minimum důchod naprosto nutný k uhájení živobytí. Fys. minimum tlaku nejnižší tlak, který v uvažovaném ději nastal.