• minulý adj. časově uplynulý, uběhlý, dřívější, někdejší, bývalý. Po dnech minulých se sladce roztoužila. Čech. Vzpomněli také na časy minulé. Jir. Nejsem povinen skládati účty z minulého života svého. Pfleg. Až dokáže [lehkomyslnice]‚ že má srdce obnovené v bázni Boží, vše minulé se jí promine. Prav. Gram. minulý čas slovesný tvar k vyjadřování minulého děje. D přímo, právě předcházející, předešlý. Manifest Moderny byl stvořen minulého roku. Dyk. Je to výrobek z konce minulého století. Čech. Neděli minulou, předminulou — pořád rajská [omáčka]! Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 220 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 220