• mistr, -a m. řemeslník oprávněný vykonávati samostatně řemeslo. [Borek] vstoupil do učení k zednickému mistru. Maj. „Jste, starosto, moudrý muž. Ale i mistr tesař se utne.“ Šmil. Mistr Kondelík! Skoro celá Praha ví od nedávna, že je to malíř pokojů. Ale ne nějaký zcela obyčejný hudlař. Herrm. Mistr popravčí není osobně zlý a nepřívětivý člověk, ó nikoliv; plní jen svou povinnost a jeho svědomí je čisté. K. Čap. D dílovedoucí v továrnách, přední dělník. Otec byl mistrem v brněnské jedné továrně. V. Mrš. Žel. staniční, návěštní, telegrafní mistr. D znalec, odborník. Každý [z tovaryšů] měl vykázaný obor své práce. Ten šil jen kalhoty, ten rukávy do kabátů všíval, ten byl mistr na vesty. Her. Nebyl valný mistr v kartách. Jir. [Usedlí mužové] jsou trochu neohební v rozmluvách s dámami: na to jsou mistři páni poručíkové. Havl. To jim je mistr na klavír, toho zvou všude. Jir. Ukázal, že je mistrem svého jazyka dokonalým. Vrch. Co hmatů v lepké hlíně mistr dláta se nazkouší, než v sličném vása tvaru se z jeví oku? sochař. Vrch. Mistr tónů hudební skladatel. Vrch. [Nakladatelství nezapomínalo] ani na staré a starší mistry pera spisovatele. Přít. D čestný titul, název pro vynikající umělce. „Nám umělcům se neříká pan mistr, nýbrž toliko mistr, bez pan.“ Čap. Ch. [K Al. Jiráskovi:] Mistře! Vy ji lépe znáte, naši Prahu. Klášt. Volné tyto studie vznikly na podnět mistra Nerudy. Vrch. Dílo to [obraz] zajisté pravého francouzského mistra. Jir. Staré rytiny francouzských mistrů. Jir. Též titul vynikajících sportovců. Mistr světa v boxu, v lehké atletice a j. D autor, původce, tvůrce vynikajícího díla literárního n. uměleckého. Spis tento mistra svého nezapře. Tyl. Ten, kdo byl jejich [kreseb] mistrem, prošel školou nejpřísnější kázně. R. Svob. D učitel, hlava n. vůdce skupiny, školy, směru. Tak bylo jemu [Dantovi]‚ jejž ctím mistrem svým. Vrch. [Němci] Rusům za hlavní vinu to pokládají, čemu je sami naučili a v čem se ještě posavad žákové svým mistrům ani nevyrovnali. Havl. Taneční mistr. Baletní mistr cvičitel baletu v divadle. Koncertní mistr přední vedoucí hráč na některý nástroj (zvl. housle a cello) v orchestru. D o Kristu, zvláště v poměru k apoštolům. Petr, ač by rád byl koláče jedl, také se děkoval, připomínaje si mistrův zákaz. Něm. D akademická hodnost středověká. Se šťastným humorem, ironií proloženým, popisuje nám [básník] mistry v kolleji. Havl. Učení Mistra Jana Husi. Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 977 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 977