• mládenec, -nce m. dospívající jinoch. Komenský rozeznával věk mládence (adolescens) od jinocha (iuvenis), takže podle něho jinošství obsahuje leta po pubertě. OSN Dod. Řeka teče a léta minou, a z hocha stal se krásný mládenec. Erb. Byl to mládenec ze slušné a zámožné rodiny, ten Jindřich Bašta. K. Čap. Stály [švestky] zrovna vedle sebe jako mládenec a panna. Šmil. D neženatý muž vůbec. Nejmrzutější jest řiditel Kareš, mládenec, churavec. Havlasa. Když si ji, jsa již dosti zvadlým mládencem, vyhlédl, nedělal dlouhých okolkův a vzal si ji. Rais. Gerard nehodlal zůstati starým mládencem neženatým. Hol. D Expr. o mužích vůbec. Co dělají mládenci [spoluvězňové] v jizbě? Mach. Vejděte, mládenci! [inženýr svým druhům v továrně]. K. Čap. D hoch n. jinoch doprovázející v průvodu družičky novomanžele k obřadu svatebnímu n. zemřelé děti n. svobodné muže n. dívky ke hrobu. Z každého kraje tam [ke korunovaci] vyslána byla svatba se starosvaty, družby, mládenci. Svět. Družičky a mládenci ode hrobu do domu rodičů zemřelého se vracují. ČČM. Podle dívek ubírali se [v procesí] rovněž ve dvou řadách mládenci panny Marie. Svět. D obchodní příručí. Jako kupecký mládenec v Praze si vyhledával vlastní chléb. Šmil. Mnozí [hosté v hostinci] nemusili se představovat, a uhodli jste, že jsou mládenci z různých, nejvíce modních obchodů. Kam. D myslivecký příručí, adjunkt. Ani nevypadáte jako fořt; jako myslivecký mládenec, jako hajný. Hál. Ležel tam a číhal na mne [pytláka], a byli dva, hajný i s mládencem! Sab. D Zastar. učitelský pomocník. Nechci ani o tom slyšet, abych šel mezi čekatele do Boleslavi, jak se to na učitelského mládence přísluší. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458