• mladý adj. (komp. mladší) jsoucí v prvním období svého života n. vzrůstu. Přinesl z lesa dva mladé smrčky. Jir. Mladý kůň jde v peníze, starý z peněz. Přísl. Hoj, já mladá dívčina, srdce nezadané. Erb. Ne všecko zvídej, budeš dlouho mladý. Přísl. Staří mladí tlačili se k vratům všichni lidé bez rozdílu věku. Herb. V řadách českých vzrůstal boj mladých proti starým. Baar. Býval za mlada veliký silák v mládí. Herb. Spravoval se zákony a příkazy již ode mlada od mládí. Nov. Tu klopýtl sluha a právě ho chtěl mladý pán za jeho neobratnosť kárati, an klouzl sám uctivé n. lichotivé pojmenování mladé osoby mužské. Svět. Mladý Koutecký jmenoval se vlastně Svatoň Koutecký syn, junior, proti otci, seniorovi. Rais. Tak se pomalu vypořádal celý týden [o svatbě]‚ než přišli mladí manželé k oddechu novomanželé. Něm. Jí říkejte mladá paní nebo paní Foltýnová oslovení n. pojmenování nedlouho vdané ženy ne vyššího stavu. Šim. Mladá generace už je jiná mladých lidí. Merh. Článek „Mladá husa“ příliš jasně připomínal názvy „Mladé Německo“ „Giovane Italie“ a „Mladou Evropu“ pokroková sdružení a směry oněch zemí. Ner. Vojsko, které mladší Kyros proti svému bratru vedl. Zey. Ustál. sp. Syn už nebyl žádný mladý zajíc, když navrátiv se, začal pro sebe nezkušený mladík. Jir. O „mladém posvícení“ hnaly se děti z kostela rovnou do hospody následujícím za týden po vlastním posvícení. Baar. D subst. mladý m., mladá f. lid. mladý člověk mužského n. ženského pohlaví (zejm. v oslovení). „Dobrého zdraví, mladý, kampak jdete?“ ptal se Jiříka. Něm. „Kam, mladá, kam?“ ozval se náhle zvučný hlas. Jir. Pámbu zdravíčko, mladá! Pořád, že je s ní zle, a ona je zase jako panenka. Mor. Děvče přijelo [z Prahy] a potřeštilo několik mladých najednou. Rais. D subst. mladý m. lid. mladý hospodář na živnosti proti otci, tchánu, výměnkáři, junior firmy (obyč. syn n. zeť). V neděli Jaromíra zastihl starý Paďour v hospodě. — Hele! Náš mladej! řekl divě se. Nový. Volala [Mářa] na kolemjdoucí: „Náš mladý je mrtvý!“ Merh. Tak se tenkrát těšili [zaměstnanci závodu]‚ že jim „mladý“ hned přidá. Muž. Subst. mladá f. lid. mladá hospodyně na živnosti (snacha n. dcera proti matce, tchyni, výměnkářce). Když by si nás [rodičů výměnkářů] mladá vážila, byli bychom jí oba pomocni radou i skutkem. Hol. Babička maně se zastavila, čekalať, že se mladá zeptá. Rais. Plur. mladí lid. mladý hospodář se ženou n. novomanželé(proti rodičům). Bydlili mladí v někdejším obydlí dědečkově [na statku]. Hál. Vymlouval se, jak mohl, až musili odejíti mladí s nepořízenou. Vrba. D subst. mladé n. (pl. však mladé rodu obecného, tvarem rovného femininu) zvířecí mládě. Na jedné skále každý rok jakýs velký pták vejce snáší, ale ani jediné mladé vychovat nemůže. Něm. Zvíře, hovado nerozumné, své mladé neopustí. Prav. Slavík mladé písním učí. Ner. Bylo by to monstrum, kdyby můj klobouk vyseděl mladé. Stank. Žert. To jsou rány, že by člověk mohl leknutím dostat mladé. Baar. D mladý vztahující se k mládí (v mládí událý, v mládí obvyklý a pod.), zvl. k jeho význačným vlastnostem (mladický, bujný, svěží a pod.). Vypravoval svoje mladé zkušenosti. Hál. Stará nutila se do mladých písniček. Hál. Raného setí ha mladého ženění ještě nikdo nelitoval. Něm. Během mladých roků čet’, psal jsem o ní [lásce] verše nadšené mládí. Mach. S otcem probírali všechny dávné příhody z mladých let. R. Svob. Dědeček měl dnes mladé nohy a mladou ruku jako za mlada. Šmil. V tom chci se řídit zcela dle starého, věčně mladého Kalidasy. Ner. V hlavě se mu míchalo mladé čisté nadšení českých spolužáků na gymnasiu. R. Svob. Zasmála se svým mladým, prostým smíchem. R. Svob. Přešel několikrát mladým krokem po pokoji. Šmil. D jsoucí nedávného původu, nově vzniklý, nedávný. Obě mladé, znovu zrozené literatury evropského jihu, provençalská i katalanská. Vrch. Mladé slunéčko vyskočilo si na stráň brzy po východu. Rais. Rozednilo se. Jest mladý den. Šmil. Na mladém sněhu svěží stopu znáti právě napadaném. Erb. Mladý měsíc s dvojatým svým rohem v úplňku se vzmáhal první čtvrť měsíce. Heyd. Vytočili se [Jiskra s vojskem] z lesnatých strání do lučinatého údolí mladého Hernadu horního toku. Jir. Pivov. mladé pivo mladina v prvním stadiu kvašení. Vin. mladé víno vznikající z moštu hlavním kvašením. Někdy jen mladé. Snad byste dnes nepili mladé — na sv. Josefa, vy stafraporti! Dovezl jsem víno, že je ho až škoda pro selské dršťky. Kosm. Geogr. ve jménech místních: Mladá Boleslav a j. Geol. mladé třetihory, mladý vulkanismus, mladá vyvřelina novější, pozdější.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1320 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1320