• mnoho adv. (komp. více, víc) velké množství, hodně (op. málo). Mnoho řečí v domě nenadělala. Šmil. Provázej Pán Bůh a mnoho štěstí! Baar. Mnoho povolaných, málo vyvolených. Přísl. Mnoho křiku, málo vlny. Pořek. Stařec mnoho pamatuje. Erb. Mámť důvody, jež mnoho váží. Šmil. Víte, že je mi dáno, abych mlčela a snáším raději křivdu, než bych se hájila. Ale co je mnoho, je mnoho je přílišné. Herrm. Na městě [Neapoli] samém ovšem není mnoho, kdo viděl Řím, Benátky, Cařihrad, podiví se střízlivé jednotvárnosti Neapole veliký počet věcí pozoruhodných. Ner. Myslil si [student] o sobě velmi mnoho. Svob. D Subst. mnoho, -a n. (výraz počítaného předmětu je v gen.; pravidlem je i v dat., lok., instr. tvar mnoha, a pak je výraz počítaného předmětu v pádě, kterého žádá souvislost) velké množství, velká míra. Dávejte z mála málo, z mnoha mnoho. Koll. Po mnohu vždy lakomec jen baží. Chmela. Nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Bible. Jeho [drába] živobytí zdálo se mu býti o mnoho lepší a lepší nežli sedláků mnohem. Herb. Historie páně Kondelíkova podobá se historii mnoha set malých živnostníků. Herrm. Poprvé po mnohu neděl pohrál si radostný úsměch rtoma jeho. Choch. Zločinec již od mnoha let krádeže páchal. Rozm. O mnoha věcech Frid. Ratzel ukázal přenesení aesthetických forem z krajin velmi vzdálených. Ath. Bylo to před ne mnoha lety. Pfleg. D adv. velkou měrou, velmi hodně. Zvlášť se ujímal mnoho študentů chudých. Něm. Však jsem právě přišla poprosit, aby byli tak mnoho laskavý a přimluvili se. Jir. Holý býval nyní mnoho mimo dům. Podl. D mnoho-li adv. táz. s gen. subst. uvozuje otázku po množství neurčitém (otázku po množství určitém uvozuje adv. kolik), jinak uvozuje otázku po množství vůbec: jak mnoho? kolik? Mnoho-li jsi zas asi za tuto noc polámal stromů, sklátil hnízd, zničil květů [vichr]? Svět. Listonoš byl vyslýchán, mnoho-li dopisů přišlo na Tomáše. Mah. Povím vám tedy jen z hlavy, co a mnoho-li mi koupíte. Svět. D Expr. (ve zvolání) vyjadřuje velký počet: velmi mnoho. Láska! … Mnoho-li se již asi o ní namluvilo a mnoho-li napsalo! A mnoho-li ještě napíše! Tyl. D adv. vztaž. vyjadřuje ve své větě počet, množství něčeho, které je ve vztahu k větě řídící. Při veškeré obětivosti nemohlo se tolik sebrat, mnoho-li bylo na stavbu třeba. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 631 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 631