• možný adj. takový, který vůbec může býti n. se státi, kterého existenci lze předpokládati, vůbec mohoucí býti, uskutečnitelný. V dobách válkou hrozících bázlivci i věci nemožné za možné mají. Ner. Odsoudil se k práci, v níž nebylo možného zdaru. Herb. Využitkování tepla [při výrobě železa] je velmi nepatrné, nedosahujíc mnohdy ani 20 % tepla disponibního; možná úspora jest tedy značná. Ath. Rukou zakrývá si tváře, přímo patřit možné není. Erb. prosím Vás, možno tu někde přespat? lze. Arb. Nechával si služební rok dobrovolnický na nejpozdější možnou dobu co možná nejpozdější. Baar. Emilie mu předstoupila před duševní zrak v celé jen možné kráse co možná největší. Hál. Sliboval, že pro Márinku udělá, co bude možného! R. Svob. O všech možných věcech začínal mluvit, ale k podpisování akcií nemohli se přiblížit nejrozmanitějších. Herb. Ve všech možných jazycích se zde [v Cařihradě] vykřikuje. Ner. [Neteře] libovaly si v možných i nemožných zápletkách. Her. [Baby] navaří zázračných lektvarů a léčí jimi s prospěchem všechny možné i nemožné nemoci. Thom. V 13. věku vládne v Čechách němá mince miskovitých brakteatů s nejmožnějšími hrubými obrazci, často zcela pitvornými nejrozmanitějšími. Šus. D očekávaný n. pravděpodobný jen za jistých okolností, eventuální, nahodilý. [Četníci] kráčeli mu nablízku, by ho bránili proti možným útokům. Staš. Směnka je dobrá, ač by neškodil vzhledem k možné žalobě o vyloučení spolupodpis paní Hrdličkové. Čech. Hodil jsem jí hbitě plaid přes hlavu, bych možný její výkřik udusil, Zey. [Číšníci před neznámými hosty] nevědí, jak hluboce se mohou poklonit, jednak aby si nezadali, jednak aby se nepřipravili o možné spropitné. Arb. D odpovídající schopnosti, mohoucnosti, silám. Pěkně prosíme za svatú almužnu, co vašeho možného, taky nás obživte! Herb. Ale my to srdce lidské ještě ani zpola znáti nemůžeme, neboť nevyvinulo se posud v celou svou možnou moc. Zey. [Stařena] spěchala, jak jí věkem možno bylo, ku dveřím podle svých sil. Pfleg. D Hovor. přijatelný, snesitelný, slušný. Jak dlouho to ještě potrvá, než budeš zase možný než bude s tebou řeč. R. Svob. Starší panička, nepochybně však jestě možná, ba pro leckoho snad vábná. Sez. Po jejím boku syn hlídače továrny jejího papínka nebyl možný. Čap. Ch. D Lid. bohatý, zámožný. Hospodář byl sice chlap možný, ale byl skoupý až hanba. Něm. Žádná možná [nevěsta] by tam nešla. Nov. Má [farář] nějaké dosti možné přátele. Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 725 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 725