• moci ned. (1. sg. mohu, 2. můžeš, 3. pl. mohou, přech. moha) míti moc, schopnost, býti s to. Antonínovi přibývalo síly na těle a na duchu. Už mohl jíti ven. Šmil. Co jsme mohli, učinili jsme. Havl. Udeřil Ambrože co mohl do hlavy. Svět. Nemůže to [výpověď] ani ze mne ven. Šmil. Julinka nemohla nepozorovat, v jaké vlastnosti Srdínko u správců hostí. Podl. To jste jako Pepou, — ten také nemůže kočky cítit. Šim. Jakou konduitu při tom dal Slávovi, můžeme si pomysliti. Šmil. „Je v tom nějaká čertovina,“ pravil a zavolal Hvižďálka a přímo se ho optal. „To nemohu sloužit,“ odpovídal pan Hvižďálek. Šim. Nic nemůže [císař], měšťané vládnou nedokáže, nesvede. Jir. Housle lid miluje, říká jim „housličky“ a prosí je, aby rozveselily „holčičky“. Ale „basa“ může víc, při té rozveselí se „všecka chasa“. Ner. Tetě Rózi [příbuzní] ani nemohli přijít na jmeno nevěděli, jak jí nadávati. Šim. Ona to dovede navléknouti, aby jí nikdo nemohl na kobylku. Kronb. Ale každý člověk, který jde po ulici, už je záhadný, protože na něho nemůžeme, pane. K. Čap. Nemohla najednou z místa. Nohy jí počaly váznout. Svět. Začala si stěžovat, že nemůže na nohu, že se jí dělá velká na ní „odrazenice“. Svět. Nemůžu tuze loktem do kapsy nemám mnoho peněz. Rais. D míti možnost svobodného rozhodování, miti na vybranou, nebýti omezen cizí vůlí n. zákazem. Kubásek byl „dobrý Čech“ a mohl se ovšem radovati tomu, když jadrný venkovan český chystal způsobilého syna na dráhu vyššího vzdělání. Zel. Může se státi, že maličký počet svorných Němců přehlasuje mnohem četnější obyvatelstvo české. Prav. Můžeme tedy předpokládat, že i v případě Lídině hraje obyčejnost svou roli. K. Čap. Někde se může průplav zase pískem zanést. Ner. Můžeš ho [ptáka] mít. Erb. Ale rýt bych ani potom nepřestal, na to bys moh’ vzít jed to je jisté. Sez. Bylo tu o jedinou věc, o němčinu, jížto musil naučiti se dříve, než mohl přijat býti do gymnasium. Zel. Tam [do zahrady] může [dívka] beze všeho jako doma. Jir. A ještě by nebylo pozdě, Čamrda, ještě by mohli přes přívoz. Herrm. D vyjadřuje přibližnost, pravděpodobnost. Dle mého odhadu mohl býti [obžalovaný] nahoře čtyři nebo pět minut. Olb. Mohlo být jedenáct hodin v noci. Klicp. Mohlo být Marici už čtrnáct let. Ner. Ta stará dáma přece nemohla být paní radová. Šim. D označuje děj jako velmi blízký skutečnosti, uskutečnění, téměř jistý. Já jsem viděl ledacos, ale tehdy mě mohl trefit šlak. K. Čap. Naši mladí lidé mohou se radostí zbláznit. Tyl. Žabkovci mohli naň [stavitele] dříve psí hlavu strčiti snažili se ho zostuditi. Lier. Oči prý mohla na nich [na dětech] nechat velmi se jí líbily. Šim. D vyjadřuje vhodnost, záhodnost něčeho, obyč. jako mírnou výzvu, mírné vybídnutí k něčemu. Ten šeredný návyk mohl jste již dávno odložit. Tyl. Ale teď bys už mohl jít! Ner. Spatří [jezdec] v cestě starou babičku: „Nemůžeš s cesty?“ osopil se na ni. Rad. Nemocný [Pavla] vybídl, že by hostem mohl jít kousek naproti. Jir. Mohls také mlčeti, Bernarde! Nebylo mu to vhod. Třeb. Vím, že nic nevím! Souhrn vědy krátký, a při tom zůstati se mohlo s klidem. Vrch. D (podle němč.) označuje děj své věty jako přípustku. To mohl si při práci podruh polámati všecky hnáty a rodina jeho nemít chleba: ta by mohla k Dolinovi přilézt na kolenou a o to sousto prosit, nic by byla nedostala. Hál. Když si [manžel] jednou k šístce sedne — mohu umřít, on se nehne. Klicp. Mohl bys mít tisíc hlav [vojínů] a Petrovec jenom sto, podlehneš tak jistě, jako jsem podlehl já. Třeb. D (za koho, za co) míti odpovědnost, býti odpověden, vinen. Za nehodu nikdo nemůže. Rais. Vím, že nemůže žena za jednání mužovo. Šmil. Ani on nemůže za svůj původ. Vach. Já za sebe nemohu — já bych tu ale steskem umřela. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1110 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1110