• mocniti ned. mat. dané číslo násobiti jím samým (dvakrát i vícekrát), umocňovati, povyšovati na druhou, třetí atd., stanoviti mocninu. D Arch. činiti mocným. Jímající pochvaly mocní duši plápolavou mladého bojovníka. V. Nej. D Arch. mocniti se stávati se mocným. Jenom oni [páni] tím se mocní, když města i lid mezi sebou brojí. Svát. D Arch. (čeho) zmocňovati se něčeho. Ach, jakové pocity něžné již lásky starostné teď rodičův se nových mocní! Dou.
 Zobrazeny karty 1-16 z celkem 16 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-16 z celkem 16