• model, -u m. věc n. osoba, která je předlohou k uměleckému tvoření, zvl. výtvarnému. Mám teď malovat svatého Krišpína, pan doktor by mně mohl sedět modelem. Ner. Do večerního aktu pro štukatéry chodil teď mužský model. Čap. Ch. Nyní mluvím k své žákyni, a nikoli k modelu Diany. Hol. Také Zališ, houslista, přicházel do Hronova, můj model k jednomu z mých prvních „obrázků z hor“. Jir. Kolik je tu [v Dykově „Konci Hackenschmiedově“] předloh a modelů čistě literárních! Šal. Výtv. živý model. D plastické podrobné znázornění stroje, stavby a pod., zprav. ve zmenšeném měřítku. Já jsem sestrojil svůj Perfect Carburator zprvu jen theoreticky. Pak jsem udělal malý model, který neběžel. Teprve čtvrtý model se opravdu točil. K. Čap. Tentokráte zničil mu požár duševní majetek, šedesát modelů rozličných strojů. Jir. Nevelký model mešity mekkské. Ner. Máte vylíčenu vlašskou chalupu tak, že byste dle líčení mohli modell její sestaviti. Ath. V rohu stolu nakupeno bylo několik slepených již modelů stereometrických těles. Šim. Fys. model atomu znázornění složení atomu. Slév. pomůcka, kterou se vytvořují dutiny ve formě. D Tech. typ, způsob provedení. Model auta, letadla, stroje, děla a pod. D Oděv. model na módní přehlídce (v t. zv. modelových domech) originální výrobek oděvnický, vzor, podle něhož se vyrábějí kusy další.