• moderní adj. novodobý, do nové doby se hodící. Gabler, obírající se moderními dějinami, byl Havlíčkovi radou nápomocen zvláště při výběru přiručních knih. Tobol. Studujeme-li naši moderní mluvu básnickou podrobněji, poznáváme veliký vliv Kollárův na naši řeč básnickou. J. Jak. Tož práva jste studoval a vedle toho vás zajímalo studium moderních jazyků? živých jazyků (proti klasickým). Klost. Není moderní dělník, obsluhující nějaký stroj, doposud tímže otrokem, jako býval dříve? Arb. Vždyť je rozumný člověk a moderní člověk pokrokový, mající novodobé názory. R. Svob. Z vás se tedy stává nikoli moderní, ale modní umělec. J. Kvap. D jsoucí podle módy, vyhovující módě, řídící se módou. Děvčata veská oči mohou nechat na zvláštním moderním kroji [městské dívky]. Thom. Dost ještě zůstalo na hlavách klobouků třírohých i vyšších moderních. Jir. Paní Prošková měla v pokojích moderní nábytek. Něm. Hlava s moderním účesem. R. Svob. Stála tu, na ramenou majíc moderní plesovou pelerinu s labutěnkou. Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 319 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 319