• mol, -a m. drobný motýl, jehož housenky ničí zvl. vlněné látky. Zápach starého, moly prožraného šatstva. Mach. Zde [na stavbě] musil každý pracovati jako mol pilně. Svob. Ustál. sp. On se chudák po druhé oženil, aby měl hospodyni, ale nasadil si zatím mola do kožichu vyžírače. Preis. Víte, že jsou mi židé tak milí, jako vrabec v pšenici a mol v kožiše. Ehrenb. Co to dnes za moly v mozku máš! vrtochy. Třeb. Statků nedbají [mniši], jež ničí rez a moli pozemských. Čech. Zool. moli rozsáhlá čeleď drobných motýlů, Tinaeidae. Mol šatní, mol kožišinový a j. Mol obilní nejhorší škůdce obilí.
  • mol, -u m. fys. grammolekula, molekulová váha vyjádřená v gramech.
  • mol adv. jen ve spojení na mol (opilý na mol úplně zpitý, býti na mol býti opilý, opíti, zpíti se na mol). Sedí v kořalně a jest na mol. Stank. Když se najedli a na mol zpili, začali tlouci talíře. Něm.
  • mol neskl. hud. v. moll.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 283 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 283