• moment, -u m. okamžik, chvíle. Od prvního momentu války jsem věděl a viděl, co znamená. Mach. Za moment pokračoval zase ve svém horování. Čap. Ch. Promiňte, páni, moment, musím jíti! Dyk. Fot. velmi krátká exposice. D okolnost, činitel, faktor. Uvedl [Neruda] do své poesie nové dva momenty humor a českou jakousi notu. Vrch. Král Eduard překvapil svět vnesením osobního momentu v zahraniční politiku anglickou. Čes. pol. Teprv teď mu napadlo, jak důležitý moment jest, že mladá vdova jest Češka. Hál. U nás není správného pochopení pro moment času v politice. Mac. Fys. statický moment síly součin z velikosti síly a kolmé její vzdálenosti k ose n. bodu. Moment kroutící. Moment ohybový. Moment setrvačnosti součet součinů z hmot jednotlivých částí tělesa a dvojmoci jejich vzdáleností od osy otáčení. Magnetický moment součin z magnetického množství jednoho pólu a vzdálenosti obou pólů.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 454 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 454