• most, -u m. stavba převádějící komunikaci přes překážku (řeku, údolí, cestu a p.) a upravená tak, že pod ní zbývá volný prostor. Kočár přiblížil se k Orlici, přes niž vedl dřevěný most. Jir. Padací most spuštěn přes příkop. Jir. Říkával o sedlácích, že je musí tlačiti do všeho jako volka na most. Baar. U nás je jako na pražském mostě… ustavičný shon, běh, hledání, šukání. Staš. Co stojíš jako svatej na mostě zaražen, hloupě. Ros. Svatý Matěj mosty boří anebo staví okolo sv. Matěje nastává buď obleva nebo nová zima. Pořek. Tech. most dřevěný, kamenný, železný, betonový, řetězový, visutý, otáčivý, zdvíhací, pontonový, silniční, železniční, lodní a p. D Ustál. sp. Tím [nešetrností k přátelům] pan fořt strhal za sebou všechny mosty způsobil nemožnost návratu, nápravy. Herb. Tou plavbou [za moře] zpřetrhali všecka pouta, pobořili všecky mosty za sebou. Baar. [Řině] se kořil, ale při tom nechtěl si nadobro rozhněvati dvě tři jiné. Nemohl přece jen za sebou spáliti všechny mosty. Kronb. Zbývalo ještě spáliti za sebou poslední mosty. To znamenalo zajetí si pro nábytek a rozloučiti se definitivně s ředitelem ústavu. Mah. Vždyť mu stavěly zlatý most do té malé, útulné domácnůstky, do níž touží vstoupiti pomáhaly mu. Herrm. V té chvíli bylo Matějovskému jako Pythagorovi, když objevil „oslí most“ Pythagorovu větu. Vrba. Hra na železný most dětská hra. Něm. Budou hrát [hoši] na zloděje nebo na kamenný most. Hol. Sport. na avignonském mostě hra v kole se zpěvem. D vůbec o něčem, co je pojítkem, přechodem, prostředníkem n. prostředkem k něčemu. Úspěšná maturita má vám býti mostem do dalšího života. Herrm. Tyto vzpomínky byly jediným mostem, které pojily ho s ostatním světem. Merh. Mír se Sasy má býti jen mostem k míru se Švédy. Pek. Inu, není nad protekce zlatý most! F. S. Proch. Nemoc hořký host a někdy ke hrobu most. Pořek. Bás. Svatým mostem soucitu vrátíme se k žití. Vrch. Svět v onen život čelí, svět jesti pouhý most. Vrch. D co se nějak mostu vzhledem podobá. Tech. plošina mostních vah, na níž spočívá břemeno. Sport. v zápasnictví stoj na rukou a nohou průhybem zad, průhyb. Geol. krasový most útvar skalní v podobě mostu, způsobený erosí. Psych. kataleptický most toporné napětí těla hypnotisované osoby, takže může býti vzepřeno hlavou na jednu židli a patami na druhou. Anat. Varolův most část mozku, v které se stýkají mozek, mozeček a prodloužená mícha, pons Varoli.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 561 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 561