• mrtvý adj. již nežijící, zemřelý, života zbavený (op. žijící, živý). Z reků nám jen mrtvá zbyla těla. Quis. Vzpomínal na mrtvé rodiče. Jir. Porodila mrtvé dítě. Prav. Člověk zdánlivě mrtvý. Vaněk. Zůstala jako mrtvá, nedýchala, nehýbala se. Prav. Ale Dobrunka nebyla mrtva, ona se po několika hodinách probudila. Něm. Ó, ti [rodiče] jsou už dávno mrtvi. Rais. Mrtvé, zmrzlé ptáčky uviděl [v lese]. Jir. Perná satira, jež mrtvé, živé ztepe všecko. Čech. [Zpovykaný synek] nedá pokoje živému, mrtvému ničemu. Mart. Zpodst. zemřelý člověk, nebožtík. Soudný den, kdy mrtví z hrobů vstávají. Bozd. Naši velcí mrtví. Ner. Říše mrtvých zásvětí. Podl. Spasitel náš vstal z mrtvých. Puchm. Chodila stavením, jako když je mrtvý v domě neslyšně. Rais. Na marách se mrtvá zvedla. Ner. O mrtvých nic jiného, než co v pravdě dobrého. Jindy. Chléb z pece — žaludek nechce, ale s lísy i mrtvého vzkřísí. Baar. Palice bijící do dveří byla by zbudila mrtvého z hrobu. Herb. Mrtvého zuby nebolí, řekla si [nebojíc se jíti v noci okolo hřbitova]. Maj. Přen. Mrtvé město (o Pompejích). Ner. Mrtvé moře jm. jezera v Palestině. Tisíce vesmírů mrtvých a budoucích. Břez. Pastevci si nalámou bílých, mrtvých větví a udělají si oheň. Dur. Mrtvý kámen ožil. Vrch. Teď stíny vstávají jen mrtvých illusí. Rok. Mrtvý jazyk kterým se již nemluví (op. živý). Bible v mrtvých řečích (hebrejské, řecké a latinské). Suš. „Aniž“ je dnes slovo ve skutečné mluvě již mrtvé zaniklé. Zub. [Z novinářského psaní] až posud velmi málo vešlo do života, mnoho již za mrtva porozeno jest. Havl. Ustál. sp. Já syna měl, však pro mě mrtev jest navždy ztracen. Zey. Srdce, jež pro všechen cit jsou mrtva lhostejná. Ner. Jsem vášni mrtev zcela nepřístupen. Vrch. [Houslista] pozvedl hlavu — tvář jeho byla mrtvá — slza se leskla ve skleněném oku bledá, ztrnulá. Tyl. Do sochy se zamilovat, mrtvé kráse mír svůj obětovat? Rub. Kristiny oči se ani nehnuly a nabyly výrazu mrtvé lhostejnosti. Dur. Řekla mu mrtvým, bezlesklým hlasem: „Máš peníze?“ Šal. Mrtvá perla bez lesku. D neobydlený, pustý, hrobově tichý, beze všeho ruchu. Ach, nemám ráda takové mrtvé zámky. Herrm. Vracel jsem se ulicemi prázdnými a mrtvými, Podl. Z mrtvé pouště tvořit ráje. V. Nej. Celá krajina jest tak tichá — mrtvá. Klicp. Mrtvé ticho na hřbitově. Jir. Ten mrtvý hvozd, jímž nezní píseň ptačí, mě plní děsem. Čech. V Čechách za politicky mrtvých let devadesátých. Sold. Mrtvá sezóna období nepříznivé obchodům, návštěvě divadel a p. V mrtvé saisoně, když po hledišti na zpola prázdná místa svit se prýští. Sova. D netečný, lhostejný. Je to člověk mrtvý, líný, ku všemu lhostejný. Svob. Tuší [lid] vaše ideály? Venkov je lhostejný, mrtvý — Herb. D nehybný, nečinný. Mrtvé rameno řeky na jedné straně zahrazené, takže v něm voda neproudí (stojí), slepé. Geol. mrtvý přesyp porostlý vegetací a který se již větry nepohybuje. Stroj. mrtvý chod (u pohybových šroubů) takové pootočení šroubu, které pro opotřebení n. jinou nepřesnost nezpůsobí posuv matky n. pootočení ozubeného kola. Mrtvá poloha (mrtvý bod) v které nelze klikové ústrojí uvésti do pohybu. Přen. Divadlo neustrnulo na mrtvém bodě nezastavilo se ve svém vývoji. Přít. Mrtvý bod byl šťastně překonán nemluvnost, stísněnost. Herrm. D umrtvující, dusný. Mrtvým horkem převalilo se poledne. A. Mrš. Nevanul ani větříček, a dušné, mrtvé parno vše v přírodě tísnilo. Dou. D prázdný, neplodný, neužitečný. Nikoli lpění na mrtvé jiteře, nýbrž další tvůrčí budování. Smet. Vykladačové mrtvého slova zákona. J. J. Kol. Vaše demokratie je mrtvá písmena. Havl. Víra bez skutků jest mrtvá. Bible Kral. [V pisárně] blouznění jest zbožím mrtvým, totiž bez všeliké poptávky a odbytu. Šmil. Peníze ti leží mrtvé bez užitku. Prav. Považoval knihy za mrtvý kapitál. Hál. Je tu mrtvá půda pro obchod kupecký. Herrm. Voda, vyvěrající z rašelinišť, jest téměř sterilní, „mrtvá“. Th. Mokrý. [Pohádka] o zlé Jedubábě střehoucí živou a mrtvou vodu. Jir. Zeměd. mrtvá země bez biochemické činnosti, takže se v ní rostlinám nedaří. Slova tato nepadla na půdu mrtvou. Choch. Nár. hosp. majetek, jmění mrtvé ruky jmění církevní a nadační (jež nesmí býti dále zcizováno, takže nepřináší užitku pro obchod ani pro státní pokladnu). Pejor. I mrtvá ruka zasahuje [do voleb] církev. Mach. Lidé mrtvé ruky kněží. Havl. Dopr. mrtvá váha váha dopravního prostředku s celým zařízením i potřebnými zásobami. Obch. mrtvá váha dobytka čistá váha dobytčete poraženého. Tech. mrtvé vedení (telegrafní a j.) kterého se zatím neužívá. Sport. mrtvý závod bez rozhodnutí (kdy závodníci dosáhnou stejného výkonu), nerozhodný; mrtvý míč který není ve hře. Typ. mrtvé záhlaví záhlaví stránky bez nadpisu, jen dělící stránky.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1627 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1627