• mužský adj. k muž; týkající se muže jako příslušníka pohlaví. Je zde shromážděna četná a vzácná společnost, ale vesměs mužská. Arb. Byl to jinoch mladý, vzor mužské krásy. Něm. Všechen mladý mužský lid, nejen svobodní, ale také ženatí, dali se [před nepřítelem] na zmatený útěk. Jir. Máňa byla snědá až do olivova, s kusou černou kšticí, po mužsku přistřiženou. Čap. Ch. Lid. mužská víra vysoký bodlák, máčka. Jen po ladech, místech tvrdopoložných plemení se mužská víra. Čel. Bot. vstavač mužský rostlina z čeledi vstavačovitých, Orchis mascula. Poet. mužský rým s přízvukem na poslední rýmující se slabice. Gram. mužský rod maskulinum, rod, jejž lze označiti zájmenným tvarem ‚ten‘. D Poněk. zast. dospělého, dorostlého muže se týkající, mužsky dospělý, dorostlý. Svatoslav, dospěv k mužským letům, dychtil jediné po hrdinských činech. Šaf. Když Žižka dospěl do mužského věku, podědil Trocnovský dvůr po svém otci. Jir. Přicházel do mužských let. Šmil. D vlastní mužům, obvyklý u mužů; týkající se mužů. V té chvíli přicházela po pěšině hrubými mužskými kroky asi pětatřicetiletá, velká slečna. R. Svob. Máňa jako obyčejně oděna ve svůj kostým s mužským límečkem. Čap. Ch. Největší a nejlacinější sklad mužského oděvu. Praž. pos. Obličej měla [stařena] skoro mužský, tvrdý, a nehezký. Herb. Měsíčník pro mužské krejčí. Ner. D mající vynikající vlastnosti muže. [Zajatci] umírali tichou, mužskou smrtí, při které zasténali proti své vůli statečnou. Lang. Mužská mysl a meč všechno zmůže nebojácná. Jir. V motivaci udělení ceny Rudyardu Kiplingovi praví nobelovský komitét: „Pro mužskou sílu jeho pojetí.“ Přít. Tady se musí umět nasadit pěkně všecko a hezky po mužsku. Žádné mumrání. Zvon. D samčí (u rostliny n. zvířete). Toho dne celý strom na svém povrchu zezlátne. Miliony a miliony jsou šištiček mužských květů, rozsetých po haluzích. Vrba. Žert. Zlobí se [krocani] bez příčiny, jenom aby prozradili v čas svou mužskou nadvládu. R. Svob. D Subst. mužský, -ého m. lid. muž. Lidé by vás šidili, jste ženská, mužský se tak snadno nedá Hál. Je tak hezká, že se o ni mužští derou? Něm. Množství ženských i mužských hemžilo se vůkol kaple. Mácha.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 607 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 607