• museum (vysl. -ze-), -ea n. ústav, v němž se shromažďují a chovají sbírky umělecké a vědecké. [Nalezená mumie] se měla na žádost Českého musea do Prahy odevzdati. J. J. Kol. Něco z nich [Vavákových zápisků] je v rukou příbuzných, něco v cizích, něco v Museu. Jir. Nyní chová se ten obraz v městském museu Pražském. Jir. Mozek muže toho chová se v jednom museu anglickém. Arb. Na moskevském gulání vidíme kočár, který by žádné museum starožitností ze své sbírky vyloučiti nesmělo. Havl. Uschovám jej [památní nůž] do rodového musea na věčné časy. Hol. Museum národopisné, umělecko-průmyslové, technické a j. D Expr. jakákoli bohatá sbírka, snůška vůbec. Canal grande je pravým museem nejznamenitějších paláců. Ner. Byl rád, že může nyní klidně zakuřovati své dýmky, jichž měl celé museum. Čap. Ch. Nevinnost kuchařčina vyšla na jevo až po mnoha letech, až našli museum jedné straky, kterou choval nějaký pán v jiné ulici. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161