• my zájm. osob. 1. os. pl. (gen., akus., lok. nás, dat. nám, instr. námi) výraz, jímž osoba mluvící označuje skupinu osob, k níž sama náleží. Hospodyně vzavši Báru kolem těla vedla ji do stavení: „Pojďte s námi, tatínku, pojďte!“ Rais. U matčina lože s bratry stojím, chudák dlouho nám už postonává, darmo tážeme se, zdaž naděje nám. Ner. Nom. v podmětě, jsa patrný z tvaru řídícího slovesa, klade se jen v jistých případech: a) je-li na podmětu zvláštní důraz. Vzhůru ženy! My též chceme na oltář svou obět klást. Něm. Kdež pak my proti vám! Rais. Je to náramný rozdíl, co jste udělali vy a co my. Rais. Mohla jsi spíš než my poznat, že se [tatínek] tratí, protože my jsme ho měli stále na očích. Rais. b) jde-li o vyjádření zvláštního pohnutí mysli. Ne, Jene Marie, my se nerozejdeme, my se neloučíme! Zey. Tak! Jdi, jdi stará! A nevzdej se nikomu! My si spolu zatančíme! Pfleg. [Vejběra vzal se skleníku karty a položil je na stůl:] „A co my budeme jen tak sedět.“ Rais. c) při vlídném tónu. Člověk musí hledět, aby s lidmi vyšel. My jsme taky vedli všecko po staru, teprve teď že se to kapku změnilo. Rais. My tady dnes, tatínku, u vás zůstaneme, o doma starost mít nemusíme a vaši si zas můžou odpočinout. Rais. d) je-li částí výrazu složeného. Co chcem, my romantici dobře víme. Ner. Bojím se, jenom my starší že moudříme každičkým rokem! Ner. e) při střídání podmětu. My [sedláci] pány potřebujeme a páni nás. Třeb. Vida, my se modlíme a oni tu bafají a povídají. Rais. f) není-li ve větě určitého tvaru slovesného n. slovesa vůbec. My spolu rostli, co jeden to druhý. Něm. My o vlku a vlk za humny. Pořek. „My o vlku a vlk čumákem ve dveřích.“ Hol. D Dat. nám vyjadřuje citové vzrušení, zvl. ve zvolání. Hle, hle, pan Pelíšek se nám opravdu zamiloval! Rub. Heleť milostslečna Tynda se nám vdává! Čap. Ch. „To jsou nám hosté, zvolal radostně doktor. Šmil. D Ustál. sp. mezi námi (lid. mezi náma) důvěrně. Ale mezi námi, pane Švarný! předce se mi to s ním docela nelíbilo; nebo když někdy chudým dal, říkával: mnoho peněz! Jindy. Je to pravý tatík všech, a oni — to tak mezi náma, pane kmotře! — ještě jej za to šidí. Krás. D označuje jednu osobu, která se cítí částí celku: to bývá a) v slavnostní řeči panovníků. My Karel dvanáctý, král švédský, pozdravujem jonáky volného Zaporoží. Frič. b) v projevech spisovatelů. My zde o povaze jeho [jazyka českého] krátce promluvíme. Jg. Měl-li by ustanoven býti počet větší [ministrův], my bychom tomu také tuze na odpor nebyli. Pal. Nevidí se nám odstoupiti od formy nyní již vůbec přijaté. Zel. D vyjadřuje prostředí, v kterém žijeme (domov, rodný kraj, rodnou zemi, vlastní národ). Halo — Křížku — doveď mě k nám! domů. A. Mrš. Já když zavítal jsem k nám, již jsem chvátal v místo posvěcené [hřbitov]. Svob. „Snad nechcete utíkat?“ ptal se Konopáč. „Musíme k nám,“ přisvědčoval pantáta. Rais. [Snacha má] oči velké a mluví, jakoby byla z nás z našeho rodu. Rais. Pojďte se mnou — odpočiňte si u nás v našem obydlí. Něm. Dávno jste u nás nebyli. Rais. I pěkně vítám, to jsou k nám hosti. Rais. Můžeš mladého hraběte vzíti s sebou: nebude mu to na škodu, pozná-li tady u nás v našem kraji kus jiného světa. Pfleg. Má [farář na zahradě] všecko, co u nás roste v kraji. Baar. Často přidával [zpívající Held] ještě nějakou písničku „od nás“ z rodného kraje. Jir. Vavák hleděl na francouzskou revoluci tak, jak na ni tenkrát u nás většinou hleděli v českém národě, v Čechách. Jir. Cizí osadníci valem k nám se hrnuli. Jir. Byl u nás básník, co jiné měl oči, co měl rád vonné a nádherné růže. Bezr. Písmo dovede se akkomodovat každému pokroku, kdežto nyní už mnohým až k nám dochovaným stavitelským památkám ani nerozumíme do naší, přítomné doby. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327