• mzda, -y f. smluvený důchod z práce. V sobotu večer se dílo odvádělo a vyplácela se týdenní mzda. Tyl. Ve mlýně se najedl, kdo tam pracoval, a i na penězích obdržel pořádnou mzdu. Prav. [Zikmund z chrámového pokladu] peníze na mzdu pro své vojsko raziti dal. Zl. Praha. Mzda časová, akordní. Mzda naturální. D odměna vůbec, odplata. Teprve na onom světě mzdy se jim [dobrým i zlým skutkům] dostává. Lit. l. [Zločinec] zaslouženou mzdu vzal za skutky své. J. z Hv. Komu jste sloužil za Jidášovu mzdu, ne-li nepřátelům našim? Jir. Předstírat nevinnost a míti jidášskou mzdou poskvrněny ruce odměnou za zločin. Maj.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 372 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 372